• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Cross-cultural Communication - Asia and Africa

Details
Code WA-UW-S2-KMAA
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Cross-cultural Communication - Asia and Africa
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
Duration 2 years
Recruitment committee address rekrutacja.orient@uw.edu.pl
tel. (22) 55-20-513
WWW address http://orient.uw.edu.pl/
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (09.05.2022 10:00 – 20.06.2022 23:59)


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Angielski

Zakres egzaminu:

Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej odpowiada sprawdzeniu ogólnej orientacji kandydata w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów.

Podczas rozmowy kandydat otrzyma trzy główne pytania:

1. Podstawowa wiedza o krajach i kulturach Azji i Afryki.

2. Ogólne teorie komunikacji, w tym komunikacji międzykulturowej.

3. Treść przeczytanej lektury.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 300.

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna22 czerwca 2022 r. , godz. 12:00; Warszawa, ul Tyniecka 15/17, sala 012

Termin ogłoszenia wyników: 24 czerwca 2022 r.

Terminy składania dokumentów: I termin: 27-28.06.2022 r.; w przypadku niewypełnienia limitu miejsc: II termin: 29-30.06.2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 1