• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Computational Engineering

Details
Code WA-UW-S2-IO
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Computational Engineering (in Polish)
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 1,5 year
Recruitment committee address prof. Piotr Bała P.Bala@icm.edu.pl
WWW address https://icm.edu.pl/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (06.06.2022 00:00 – 05.07.2022 23:59)


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski

Zakres egzaminu:

Rozmowa ma określić przygotowanie kandydata do podjęcia studiów na kierunku inżynieria obliczeniowa. W szczególności dotyczy zajęć zrealizowanych na studiach I stopnia i ich zakresu z następujących grup tematycznych: zajęcia dotyczące matematyki, jej podstaw i zastosowań, zajęcia dotyczące podstaw technologii informatycznych, zajęcia dotyczące programowania oraz zajęcia dotyczące przedmiotów dziedzinowych. Kandydaci powinni przedstawić zrealizowane zajęcie, omówić ich zakres (materiał) i odpowiedzieć na pytania merytoryczne dotyczące poszczególnych przedmiotów zrealizowanych na studiach I stopnia lub magisterskich.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100.

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna: 8 lipca 2022 r.

Termin ogłoszenia wyników: 19 lipca 2022 r.

Terminy składania dokumentów: I termin: 20.07.2022 r. - 22.07.2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 3