• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Swiss Studies

Details
Code WA-UW-S2-HW
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Swiss Studies
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
Duration 2 years
Recruitment committee address marcingrad@uw.edu.pl 0048225526077
WWW address http://www.germanistyka.uw.edu.pl/
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (22.06.2022 00:00 – 05.07.2022 23:59)


Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarna (w przypadku kandydatów, którzy zgłoszą taką potrzebę, istnieje możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej zdalnie – przy użyciu platformy Google Meet.)

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Niemieckii, francuski, włoski

Zakres egzaminu:

Rozmowa składa się z 3 pytań, za każde kandydat może uzyskać od 0 do 10 pkt.

Rozmowa prowadzona jest w języku obcym wybranym przez kandydata z następującej puli: niemiecki, francuski, włoski.

Kandydat musi znać wybrany język na poziomie min. B1.

Rozmowa sprawdza wiedzę w zakresie współczesnej historii, kultury, literatury, systemu politycznego oraz realioznawstwa Szwajcarii.

Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania podczas rozmowy: 30.

Minimalna liczba punktów: 15, przy czym kandydat musi uzyskać minimum 5 punktów za każdą odpowiedź.

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 12 lipca 2022 r.; Wydział Neofilologii, ul. Dobra 55, sala 2.052

Termin ogłoszenia wyników: 19 lipca 2022 r.

Terminy składania dokumentów:

I termin: 20-22 lipca 2022 r.

w przypadku niewypełnienia limitu miejsc: II termin: 25-26 lipca 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 3