• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Polish Sign Language Philology

Details
Code WA-UW-S2-FPJM
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Polish Sign Language Philology
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 11
Duration 2 years
Recruitment committee address z.wasiak2@uw.edu.pl
WWW address http://www.polon.uw.edu.pl/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

polski

Zakres egzaminu:

Znajomość tematyki związanej z językiem i kulturą niesłyszących. Wymagana jest także znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym lekturę anglojęzycznej literatury przedmiotu. Nie jest wymagana znajomość języka migowego, jest ona jednak dodatkowo punktowana.

Lista zagadnień obowiązujących kandydatów na etapie rozmowy kwalifikacyjnej:

• Kulturowe i medyczne definiowanie głuchoty;

• Języki migowe a języki migane;

• Głusi jako mniejszość językowo-kulturowa;

• Właściwości gramatyczne języków migowych;

• Historia społeczności niesłyszących w Polsce;

• Kultura Głuchych.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 21 września 2022 r., godz. 09.30, Wydział Polonistyki, Krakowskie Przedmieście 26/28, s. 10

Termin ogłoszenia wyników: 26 września 2022 r.

Terminy składania dokumentów:  27-28 września 2022 r.

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 11