• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Hungarian Studies

Details
Code WA-UW-S2-FLHU
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Hungarian Studies
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
Duration 1,5 year
Recruitment committee address marcingrad@uw.edu.pl 0048225526077
WWW address http://www.hungarystyka.uw.edu.pl/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (22.06.2022 00:00 – 05.07.2022 23:59)


Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin pisemny i ustny stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Węgierski

Zakres egzaminu:

1. egzamin pisemny i egzamin ustny sprawdzający zainteresowanie językiem, historią, literaturą i kulturą Węgier

Zagadnienia do egzaminu:

Literatura:

Literatura okresu Romantyzmu w okresie reform – literatura jako narzędzie kształtowania tożsamości narodowej.

Modernizm – I pokolenie czasopisma „Nyugat”.

Główne nurty rozwoju poezji węgierskiej okresu powojennego.

Dążenia nowatorskie w rozwoju prozy węgierskiej po 1960 roku.

Najważniejsze zjawiska współczesnej literatury węgierskiej (poezja, proza, dramat).

Historia:

Wspólne postacie dla historii Polski i Węgier.

Znaczenie bitwy pod Mohaczem dla historii Węgier.

„Wiosna Ludów” jako jedno z najważniejszych wydarzeń historycznych na Węgrzech.

Rola Węgier w dwóch wojnach światowych XX wieku.

Przyczyny i skutki wydarzeń 1956 roku.

Kultura:

Pochodzenie Węgrów i ślady kultury przedchrześcijańskiej.

Najważniejsi reżyserzy i filmy powojennej węgierskiej kinematografii.

Osiągnięcia Węgrów w dziedzinie nauki (węgierscy Nobliści).

Charakterystyka głównych tendencji oraz przedstawicieli wybranego przez kandydata okresu sztuki węgierskiej.

Współczesne społeczeństwo węgierskie.

Sytuacja polityczna oraz gospodarcza współczesnych Węgier.

Językoznawstwo:

Rodziny językowe w Europie.

Wyrazy obce w węgierskim użyciu językowym w XXI wieku.

Różne odmiany języka węgierskiego (społeczne, naukowe, regionalne).

Język węgierski a języki słowiańskie (wzajemne oddziaływanie, zapożyczenia).

Błędy językowe a norma językowa.

2. egzamin pisemny i ustny z języka węgierskiego (poziom C1)

MOŻLIWA DO UZYSKANIA LICZBA PUNKTÓW

Z egzaminu z wiedzy hungarystycznej można uzyskać łącznie 100 punktów (min. 50):

egzamin pisemny: max. 80 pkt., min. 40 pkt.

egzamin ustny: max. 20 pkt., min. 10 pkt.

Z egzaminu z języka węgierskiego (C1) można uzyskać łącznie 200 punktów (min. 100):

egzamin pisemny: max. 160 pkt., min. 80 pkt.

egzamin ustny: max. 40 pkt., min. 20 pkt.

Łącznie można otrzymać maks. 300 pkt. (min. 150).

Terminy

Egzamin pisemny z jęz. węgierskiego – 14 lipca 2022 r. godz. 9.00; Katedra Hungarystyki Wydziału Neofilologii UW, ul. Dobra 55. Nr sali zostanie podany w terminie późniejszym.

Egzamin ustny z jęz. węgierskiego – 14 lipca 2022 r. od godz. 14.00; Katedra Hungarystyki Wydziału Neofilologii UW, ul. Dobra 55. Nr sali zostanie podany w terminie późniejszym.

Egzamin pisemny z wiedzy hungarystycznej – 15 lipca 2022 r. godz. 9.00; Katedra Hungarystyki Wydziału Neofilologii UW, ul. Dobra 55. Nr sali zostanie podany w terminie późniejszym.

Egzamin ustny z wiedzy hungarystycznej – 15 lipca 2022 r. od godz. 14.00; Katedra Hungarystyki Wydziału Neofilologii UW, ul. Dobra 55. Nr sali zostanie podany w terminie późniejszym.

Termin ogłoszenia wyników: 19 lipca 2022 r.

Terminy składania dokumentów:

I termin: 20-22 lipca 2022 r.

w przypadku niewypełnienia limitu miejsc: II termin: 25-26 lipca 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 2