• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Journalism and Media Studies

Details
Code WA-UW-S2-DM
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Journalism and Media Studies
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
Duration 2 years
Recruitment committee address i.brzezinska4@uw.edu.pl
tel. (22) 55-20-283
WWW address https://www.wdib.uw.edu.pl/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (09.06.2022 00:00 – 31.08.2022 23:59)


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin ustny stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Angielski

Zakres egzaminu:

Kandydat przygotowuje 5-10 minutową wypowiedź na wybrany przez siebie temat z udostępnionych poniżej zagadnień. W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w oparciu o przedstawioną przez kandydata wypowiedź.

1. Główne dzienniki w największych krajach Europu (wg. prestiżu, nakładu i zasięgu)

2. Światowe tygodniki opinii: ich profil, krąg odbiorców i afiliacje polityczne.

3. Największe dzienniki i tygodniki o profilu ekonomicznym (w Europie i na świecie).

4. Główne problemy radiofonii i telewizji w krajach europejskich – dualizm systemu, liberalizacja, komercjalizacja, deregulacja.

5. Nadawcy publiczni i komercyjni w Europie: sposób określenia zadań mediów publicznych (tzw. misji) oraz systemy finansowania, rywalizacja z mediami komercyjnymi.

6. Wolność słowa (mediów) i sposoby jej pomiaru w różnych krajach.

7. Regulatory rynku mediów w USA i Europie: tryb powoływania oraz kompetencje i zadania.

8. Rynek informacji: największe światowe agencje informacyjne –ich regionalizacja i specjalizacja.

9. Typy własności na światowym rynku medialnym.

10. Pojęcie i wymiary pluralizmu na światowym rynku medialnym.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 50

Terminy

Egzamin ustny: 12 września 2022 r., godz. 10:00, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii; ul. Bednarska 2/4 s. 0.07

Termin ogłoszenia wyników: 16 września 2022 r.

Terminy składania dokumentów: 19-21 września 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 5