• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Artes Liberales (Liberal Arts)

Details
Code WA-UW-S2-AL
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Artes Liberales (Liberal Arts)
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 8
Duration 2 years
Recruitment committee address Violetta Rączewska rekrutacja_al@al.uw.edu.pl
WWW address http://al.uw.edu.pl/kierunki-studiow/
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (20.06.2022 00:00 – 10.09.2022 23:59)


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Ukraiński, Angielski

Zakres egzaminu:

Tematykę rozmowy kwalifikacyjnej określa kandydat poprzez zgłoszenie jednego tematu z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych lub ich pogranicza. Opis tematu nie dłuższy niż 100 słów.
Celem rozmowy jest rozpoznanie zainteresowań kandydata i jego predyspozycji do podjęcia studiów międzydziedzinowych i interdyscyplinarnych. Proponowany przez kandydata temat powinien wykraczać poza zakres wiedzy szkolnej. Komisja egzaminacyjna przeprowadzi rozmowę na podstawie zaproponowanego tematu. Komisja oceni umiejętność samodzielnego myślenia, prowadzenia rozmowy i formułowania argumentów oraz nawiązywania do różnych obszarów wiedzy.
Kandydat przesyła także uzasadnienie wyboru studiów na kierunku artes liberales. Uzasadnienie nie dłuższe niż 150 słów.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100.

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 20 września 2022 r., Warszawa, ul. Dobra 72

Termin ogłoszenia wyników: 23 września 2022 r.

Terminy składania dokumentów: 26-28 września 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 8