• log in
 • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[SK-US] Music in Multimedia (Branch in Cieszyn), full-time, second degree studies

Details
Code SK-US-W6-S2ML20
Organizational unit [SK-US] University of Silesia in Katowice
Field of studies Music in Multimedia
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
Duration 2 years (4 semesters)
Required document
 • Higher education
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (06.06.2022 12:00 – 01.09.2022 23:59)

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Сілезький університет в Катовіцах

веб-сторінка
strona www

https://us.edu.pl

інформація для іноземців
informacje dla cudzoziemców

https://us.edu.pl/kandydat/cudzoziemcy

ініціативи для України в Сілезькому університеті в Катовіцах  
inicjatywy dla Ukrainy w UŚ

https://us.edu.pl/ukraina

контактні дані
kontakt

Бюро Рекрутації Іноземців

вул. Bankowa 12, кб. 3.8, 40-007 Катовіце

відкритий: понеділок-п'ятниця, години 8.00–15.00

тел. 32 359 22 72, 32 359 22 73

ел. адрес: admission@us.edu.pl

 

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

ul. Bankowa 12, pok. 3.8, 40-007 Katowice

• czynne: poniedziałek–piątek, godz. 8.00–15.00

• tel. 32 359 22 72, 32 359 22 73

• e-mail: admission@us.edu.pl

  Oferowane specjalności:

 • Kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych
 • Dźwięk w grach

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Studia adresowane są do osób, które chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie kreacji oraz przetwarzania muzyki i dźwięku. Przygotowują specjalistów w obszarze kompozycji i aranżacji, metod cyfrowej rejestracji dźwięku, przetwarzania cyfrowego, dźwięku przestrzennego, rejestracji i przetwarzania głosu, a także postprodukcji dźwięku w rzeczywistości wirtualnej, m.in. w grach oraz programach edukacyjnych. Proponowany program kształcenia na kierunku Muzyka w multimediach zawiera dwie specjalności: Dźwięk w grach oraz Kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych. Celem jest wykształcenie absolwenta profesjonalnie wykonującego rzemiosło i szeroko pojęte działania kompozycyjne w obrębie sztuk audiowizualnych, przygotowanego do samodzielnej, autorskiej działalności twórczej. Program kształcenia na kierunku zawiera szereg zajęć praktycznych dotyczących tworzenia muzyki dla multimediów. Absolwent nabywa podstawowe umiejętności w zakresie kompozycji, aranżacji, instrumentacji, technik realizacji nagrań oraz niezbędną wiedzę ogólnomuzyczną oraz humanistyczno-społeczną.

Celem programu kształcenia w zakresie specjalności Kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych jest specjalistyczne przygotowanie do pracy w charakterze autora ilustracji muzycznej (autora warstwy muzycznej) dla potrzeb produkcji audiowizualnych. Cel ten realizowany będzie poprzez kształtowanie wrażliwości audiowizualnej, gruntowne przygotowanie teoretyczne i przygotowanie w zakresie podstaw warsztatowych.

Specjalność Dźwięk w grach przygotowuje specjalistów w obszarze kompozycji i aranżacji, metod cyfrowej rejestracji dźwięku, przetwarzania cyfrowego, dźwięku przestrzennego, rejestracji i przetwarzania głosu, sprzętu i oprogramowania MIDI, a także postprodukcji dźwięku w rzeczywistości wirtualnej, m.in. w grach oraz programach edukacyjnych. Niezbędnym komponentem programu nauczania są zajęcia o charakterze teoretycznym pozwalające na przekazanie rzetelnej wiedzy z zakresu historii i teorii muzyki, muzyki klasycznej, harmonii, estetyki, czy zasad funkcjonowania rynku muzycznego.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent specjalności Kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych jest przygotowany do pracy w charakterze autora ilustracji muzycznej (autora warstwy muzycznej) dla potrzeb produkcji audiowizualnych ze szczególnym uwzględnieniem projektów audiowizualnych - sieciowych, telewizyjnych  i krótkich form filmowych, świadomego operowania tworzywem muzycznym w środowisku dzieła audiowizualnego. Posiada umiejętności związane z analizą dzieła audiowizualnego tak w aspekcie twórczym, jak i realizacyjnym, umiejętność realizacji samodzielnego, twórczego procesu kompozycji muzycznej o charakterze nieautonomicznym.

Absolwent specjalności Dźwięk w grach jest specjalistą w obszarze kompozycji i aranżacji, metod cyfrowej rejestracji dźwięku, przetwarzania cyfrowego, dźwięku przestrzennego, rejestracji i przetwarzania głosu, sprzętu i oprogramowania MIDI, a także postprodukcji dźwięku w rzeczywistości wirtualnej, m.in. w grach oraz programach edukacyjnych, przygotowanym do pracy w charakterze twórcy warstwy dźwiękowej rzeczywistości wirtualnej, m.in. w grach.

Inne, dodatkowe informacje dla kandydatów:

Integralną częścią programu kształcenia są praktyki zawodowe mające na celu:

 • trening podstawowych, praktycznych umiejętności zawodowych dotyczących produkcji różnorodnych form muzyki w multimediach, jak również umiejętności wykonawczych z nią związanych;
 • praktyczne zastosowanie i weryfikacja wiedzy teoretycznej i umiejętności nabytych w trakcie zajęć;
 • zapoznanie studenta z organizacją, funkcjonowaniem i procesami produkcji firm i instytucji działających w branży muzycznej (studia nagrań, agencje reklamowe, radio, telewizja, instytucje kultury oraz firmami z rynku gier i rozrywki interaktywnej. 

Kryteria przyjęć

O przyjęcie na kierunek studiów, mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów: I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Postępowanie kwalifikacyjne oparte jest na egzaminie wstępnym sprawdzającym uzdolnienia artystyczne kandydata oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

 • Ustny sprawdzian predyspozycji muzycznych
 • rozpoznawanie interwałów i trójdźwięków, czytanie nut głosem, zrealizowanie przebiegu rytmicznego.

Ocena : 1 - 10 pkt

 • Kandydat prezentuje portfolio 5 zrealizowanych samodzielnie prac dźwiękowych, w formie plików dźwiękowych lub filmowych, albo kompozycji, w postaci partytur, ew. z towarzyszącymi im nagraniami. Komisja wybiera jedną z prac, która zostanie w całości zaprezentowana i omówiona przez kandydata, ze szczególnym uwzględnieniem elementów procesu koncepcyjnego i realizacyjnego powstania danej pracy.

Ocena : 1 - 20 pkt

Ocena: od 1 do 30 punktów, ocena pozytywna: od 16 punktów.

Wynik końcowy kandydata, stanowi sumę uzyskanych punktów z poszczególnych elementów postępowania kwalifikacyjnego. Pozytywny wynik końcowy, to uzyskanie przez kandydata minimum 16 punktów.

O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie wyniku końcowego z postępowania kwalifikacyjnego.