• log in
 • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[SK-US] Entrepreneurship Studies, full-time, second degree studies

Details
Code SK-US-W5-S2PB19
Organizational unit [SK-US] University of Silesia in Katowice
Field of studies Entrepreneurship Studies
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 years (4 semesters)
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.06.2022 00:00 – 01.06.2022 23:59)

УВАГА: На цьому напрямку зарахування здійснюється ТІЛЬКИ через систему Інтернет-реєстрації кандидатів: https://irk.us.edu.pl

 

UWAGA: Na tym kierunku zapisy odbywają się TYLKO przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów: https://irk.us.edu.pl

 

IMPORTANT: Recruitment for this field of study is carried out in the external enrollment system of the University of Silesia at: https://irk.us.edu.pl

Сілезький університет в Катовіцах
Uniwersytet Śląski w Katowicach

веб-сторінка
strona www

https://us.edu.pl

онлайн реєстрація
rejestracja elektroniczna

https://irk.us.edu.pl

інформація для іноземців
informacje dla cudzoziemców

https://us.edu.pl/kandydat/cudzoziemcy

освітня пропозиція в Сілезькому університеті в Катовіцах  
oferta studiów w UŚ

https://katalog.us.edu.pl 

ініціативи для України в Сілезькому університеті в Катовіцах  
inicjatywy dla Ukrainy w UŚ

https://us.edu.pl/ukraina

контактні дані
kontakt

Бюро Рекрутації Іноземців

вул. Bankowa 12, кб. 3.8, 40-007 Катовіце

відкритий: понеділок-п'ятниця, години 8.00–15.00

тел. 32 359 22 72, 32 359 22 73

ел. адрес: admission@us.edu.pl

 

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

ul. Bankowa 12, pok. 3.8, 40-007 Katowice

• czynne: poniedziałek–piątek, godz. 8.00–15.00

• tel. 32 359 22 72, 32 359 22 73

• e-mail: admission@us.edu.pl

 

 Charakterystyka kierunku:

Studia na kierunku przedsiębiorczość to nowoczesne studia interdyscyplinarne, łączące edukację w zakresie podstaw wiedzy prawniczej i ekonomicznej z umiejętnościami praktycznymi. Oferta edukacyjna dostosowana została do potrzeb przedsiębiorców funkcjonujących w obrocie gospodarczym, w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zawierania umów w obrocie gospodarczym, odpowiedzialności cywilnej i karnej przedsiębiorcy, z elementami niezbędnymi dla praktyki obrotu, takimi  jak: prawo podatkowe, prawo pracy oraz niezbędnych w środowisku gospodarczym kwestii ubezpieczeń czy umów bankowych. Ponadto oferta obejmuje zagadnienia zarządzania strategicznego i finansami przedsiębiorstwa, marketingu, zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy unijnych, zarządzania zasobami ludzkimi, rachunkowości, logistyki. Oferta obejmuje także szeroki wybór przedmiotów fakultatywnych, pozwalających na poszerzenie zainteresowań naukowych studenta.

Program studiów zyskuje wysokie oceny w konsultacjach społecznych w środowisku przedsiębiorców,  z uwagi na różnorodność oferty dydaktycznej oraz przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania strukturą przedsiębiorstwa zarówno pod względem ekonomicznym jak i prawnym.

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub podjęcia pracy na stanowisku związanym z zarządzaniem i organizacją przedsiębiorstwa.

Perspektywy zawodowe:

 • przedsiębiorca,
 • stanowiska menadżerskie i kierownicze,
 • specjalista do spraw obsługi prawnej przedsiębiorstwa,
 • inicjator podmiotów występujących w obrocie gospodarczym,
 • uczestnik zespołów projektowych i zadaniowych,
 • menadżer w strukturach organizacji pozarządowych.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

 • interdyscyplinarne programy kształcenia, integrujące wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne,
 • doskonała kadra naukowa, realizująca krajowe i międzynarodowe projekty badawcze,
 • szeroka oferta wyjazdów w ramach programów mobilności studenckiej Erasmus+ i MOST,
 • liczne koła naukowe, umożliwiające studentom rozwijanie zainteresowań naukowych; studenci Wydziału są stypendystami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia,
 • możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i certyfikatów, w tym z zakresu arbitrażu, inwestowania czy zarządzania biznesem.