• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[SK-US] Creative writing and publishing marketing, full-time, second degree studies

Details
Code SK-US-W1-S2TP20
Organizational unit [SK-US] University of Silesia in Katowice
Field of studies Creative writing and publishing marketing
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 years (4 semesters)
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.06.2022 00:00 – 01.06.2022 23:59)

 

УВАГА: На цьому напрямку зарахування здійснюється ТІЛЬКИ через систему Інтернет-реєстрації кандидатів: https://irk.us.edu.pl

 

UWAGA: Na tym kierunku zapisy odbywają się TYLKO przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów: https://irk.us.edu.pl

 

IMPORTANT: Recruitment for this field of study is carried out in the external enrollment system of the University of Silesia at: https://irk.us.edu.pl

Сілезький університет в Катовіцах
Uniwersytet Śląski w Katowicach

веб-сторінка
strona www

https://us.edu.pl

онлайн реєстрація
rejestracja elektroniczna

https://irk.us.edu.pl

інформація для іноземців
informacje dla cudzoziemców

https://us.edu.pl/kandydat/cudzoziemcy

освітня пропозиція в Сілезькому університеті в Катовіцах  
oferta studiów w UŚ

https://katalog.us.edu.pl 

ініціативи для України в Сілезькому університеті в Катовіцах  
inicjatywy dla Ukrainy w UŚ

https://us.edu.pl/ukraina

контактні дані
kontakt

Бюро Рекрутації Іноземців

вул. Bankowa 12, кб. 3.8, 40-007 Катовіце

відкритий: понеділок-п'ятниця, години 8.00–15.00

тел. 32 359 22 72, 32 359 22 73

ел. адрес: admission@us.edu.pl

 

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

ul. Bankowa 12, pok. 3.8, 40-007 Katowice

• czynne: poniedziałek–piątek, godz. 8.00–15.00

• tel. 32 359 22 72, 32 359 22 73

• e-mail: admission@us.edu.pl

 

Charakterystyka kierunku:

Twórcze pisanie i marketing wydawniczy to nowatorski kierunek studiów, na którym z jednej strony pomagamy studentom rozwijać własną twórczość artystyczną (proza, poezja, scenariusz), z drugiej uczymy marketingu wydawniczego i tego, jak odnaleźć się na dzisiejszym rynku książki. W trakcie studiów studenci nabywają wiedzę i umiejętności dotyczące natury, przebiegu i rozwiązywania problemów w ramach procesu twórczego, zgłębiają także specyfikę rynku wydawniczego w Polsce i poznają narzędzia marketingowe wykorzystywane przez wiodące polskie wydawnictwa. W trakcie studiów prezentowane są zagadnienia związane m.in. z literaturą najnowszą, scenopisarstwem, socjologią literatury i rynku wydawniczego oraz marketingiem wydawniczym. Co istotne, zajęcia prowadzone są z zarówno przez wieloletnich praktyków (prozaików i poetów, dyrektorów wydawnictw, redaktorów i specjalistów od marketingu), jak i specjalistów z zakresu literatury najnowszej oraz rynku książki. Na kierunek twórcze pisanie i marketing wydawniczy zapraszamy przede wszystkim osoby pragnące realizować się w pracy twórczej lub wydawniczej i jednocześnie rozwijać własne kompetencje interpersonalne oraz zdolności kreatywne w kontakcie z innymi ludźmi.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent kierunku twórcze pisanie i marketing wydawniczy to osoba wyczulona na perswazyjne i narracyjne wymiary słowa oraz potrafiąca się nimi posługiwać adekwatnie do medium oraz celu wypowiedzi. Jego kompetencje są wynikiem połączenie wyspecjalizowanej wiedzy teoretycznej (m.in. z zakresu najnowszej historii literatury polskiej i obcej, teorii i socjologii literatury, krytyki literackiej, rynku książki, merketingu wydawniczego) z umiejętnościami praktycznymi nabytymi w trakcie licznych, dopasowanych do indywidualnych zainteresowań, warsztatów. Dysponuje on wiedzą dotyczącą różnych strategii twórczych oraz praw, jakimi rządzi się współczesny rynek wydawniczy. Dysponuje on również umiejętnościami, które pozwolą mu na tym rynku funkcjonować i spełniać się zawodowo.  

To osoba kreatywna, która potrafi tworzyć i wypowiadać się za pomocą różnych form literackich, paraliterackich oraz użytkowych. Zna zróżnicowane strategie pisarskie oraz posiada umiejętność tworzenia najpopularniejszych gatunków w kulturze współczesnej. Potrafi napisać opowiadanie, powieść czy scenariusz filmu lub serialu. Potrafi również przygotować profesjonalną ofertę wydawniczą. Nie jest mu również obca wiedza o regułach tworzenia tekstów paraliterackich, na przykład reportażu czy biografii. 

Absolwent kierunku twórcze pisanie i marketing wydawniczy może bez problemu podjąć pracę w szeroko pojętym sektorze usług medialnych i wydawniczych (wydawnictwa, agencje reklamowe, prasa, zespoły filmowe).