• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[SK-US] Promotion and Crisis Communication, full-time, second degree studies

Details
Code SK-US-W1-S2KP20
Organizational unit [SK-US] University of Silesia in Katowice
Field of studies Promotion and Crisis Communication
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 years (4 semesters)
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.06.2022 00:00 – 01.06.2022 23:59)

 

УВАГА: На цьому напрямку зарахування здійснюється ТІЛЬКИ через систему Інтернет-реєстрації кандидатів: https://irk.us.edu.pl

 

UWAGA: Na tym kierunku zapisy odbywają się TYLKO przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów: https://irk.us.edu.pl

 

IMPORTANT: Recruitment for this field of study is carried out in the external enrollment system of the University of Silesia at: https://irk.us.edu.pl

Сілезький університет в Катовіцах
Uniwersytet Śląski w Katowicach

веб-сторінка
strona www

https://us.edu.pl

онлайн реєстрація
rejestracja elektroniczna

https://irk.us.edu.pl

інформація для іноземців
informacje dla cudzoziemców

https://us.edu.pl/kandydat/cudzoziemcy

освітня пропозиція в Сілезькому університеті в Катовіцах  
oferta studiów w UŚ

https://katalog.us.edu.pl 

ініціативи для України в Сілезькому університеті в Катовіцах  
inicjatywy dla Ukrainy w UŚ

https://us.edu.pl/ukraina

контактні дані
kontakt

Бюро Рекрутації Іноземців

вул. Bankowa 12, кб. 3.8, 40-007 Катовіце

відкритий: понеділок-п'ятниця, години 8.00–15.00

тел. 32 359 22 72, 32 359 22 73

ел. адрес: admission@us.edu.pl

 

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

ul. Bankowa 12, pok. 3.8, 40-007 Katowice

• czynne: poniedziałek–piątek, godz. 8.00–15.00

• tel. 32 359 22 72, 32 359 22 73

• e-mail: admission@us.edu.pl

 

Charakterystyka kierunku:

Studia na kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa kształcą w zakresie samodzielnej aktywności intelektualnej i głębokiego rozumienia różnego typu tekstów kultury, uczą wykorzystywania do ich analizy narzędzi z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Zaletą studiów jest różnorodność poruszanej problematyki oraz przedstawianie komunikacyjnych działań promocyjnych, negocjacyjnych i wizerunkowych w szerokim kontekście społecznym. Studia dają szansę na ugruntowanie i poszerzenie wiedzę na temat procesów komunikacji oraz relacji społecznych i prawnych między podmiotami funkcjonującymi w sferze publicznej, a także pozwalają lepiej poznać zasady kształtujące współistnienie ludzi w ramach społeczeństwa demokratycznego. Pozwalają studentom zgłębić mechanizmy promowania idei, towarów, budowania marki osobistej, wykorzystania informacji, zarządzania projektem. Służą nabyciu najwyższych kompetencji w zakresie organizowania i praktykowania wieloaspektowej komunikacji.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwenci komunikacji promocyjnej i kryzysowej posiadają gruntowną wiedzę na temat zasad komunikowania publicznego, mechanizmów przepływu informacji, zasad kreowania informacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji, a także mechanizmów oddziaływania na podmioty społeczne poprzez odpowiednio kształtowaną i właściwie zarządzaną komunikację. Studenci poznają teoretyczne i praktyczne zasady rozwiązywania sytuacji napięć i konfliktów społecznych poprzez właściwie podjęty proces negocjowania racji – dzięki temu mogą pracować w działach promocji i biurach rzeczników prasowych, mają kompetencje do zarządzania procesem komunikacyjnym i negocjacyjnym w obrębie organizacji oraz pomiędzy organizacjami, także w skali międzynarodowej; mogą pełnić funkcje doradcze na wszystkich szczeblach administracji państwowej, w ramach prac samorządów terytorialnych oraz w skali Unii Europejskiej – zwłaszcza w kontekście podejmowania i prowadzenia polityki komunikacyjnej.