• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[SK-AWF] Trener osobisty, stacjonarne, drugiego stopnia

Details
Code SK-AWF-TO2
Organizational unit [SK-AWF] Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Field of studies Trener osobisty
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 lata
WWW address https://awf.katowice.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (11.05.2022 12:00 – 14.07.2022 23:59)

Zapisz się na studia https://www.rekrutacja.awf.katowice.pl/pl/

Studia drugiego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Absolwent będzie przygotowany do samodzielnego planowania, organizowania, prowadzenia i kontrolowania efektów treningu fizycznego i programów żywienia dla osób w różnym wieku, o różnym poziomie sprawności fizycznej oraz stanie zdrowia, z uwzględnieniem spersonalizowanych celów. Program studiów obejmuje wszystkie obszary niezbędne do realizacji kompleksowej opieki nad klientem w zakresie treningu osobistego, m.in. takie jak: programowanie treningu i kształtowanie zdolności motorycznych, dietetyka sportowa, trening mentalny, odnowa biologiczna oraz elementy fizjoterapii. Absolwent uzyskuje kwalifikację pełną związaną z treningiem osobistym (personalnym) i dietetyką sportową na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Praktyczny profil studiów, ukierunkowany na zdobywanie umiejętności praktycznych, obejmuje podstawy teoretyczne oraz wiele zajęć o charakterze praktycznym realizowanych m.in. w różnych obiektach sportowych, specjalistycznych pracowniach, laboratoriach oraz w kuchni. Pozwala to wyposażyć absolwenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne zarówno do tworzenia, weryfikowania i modyfikowania zindywidualizowanych programów treningowych, jak również opracowywania programów dietetycznych i suplementacyjnych w zależności od rodzaju treningu i obciążeń wysiłkowych. Student ma do wyboru jedną z dwóch specjalności: trener przygotowania motorycznego (rozwijająca umiejętności kształtowania zdolności motorycznych w sportach indywidualnych, grach zespołowych oraz w sporcie dzieci i młodzieży) oraz coaching w treningu zdrowotnym i sportowym (rozwijająca umiejętności wykorzystania narzędzi coachingowych w budowaniu i wzmacnianiu motywacji, określaniu i osiąganiu celów oraz wspierania zmian w obszarze zachowań zdrowotnych i wyników sportowych). Ponadto w trakcie studiów student będzie miał możliwość zdobycia uprawnień instruktora lub trenera rekreacji ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w wybranej przez siebie formie aktywności fizycznej. Uzyskana wiedza, umiejętności i kompetencje absolwenta ww. kierunku pozwolą na uzyskanie zatrudnienia we wszystkich instytucjach oferujących usługi w zakresie aktywności fizycznej, treningu sportowego i doradztwa żywieniowego. Absolwent będzie przygotowany do organizowania pracy trenera personalnego zarówno w ramach podejmowanego zatrudnienia, jak i własnej działalności gospodarczej.

Internetowa rejestracja kandydatów będzie aktywna od 11 maja 2022 r. od godz. 1200 do 14 lipca 2021 r. do godz. 2400. W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć IRK będzie aktywna po ponownym uruchomieniu od 1 września 2022 r. od godz. 1200 do 11 września 2022 r. do godz. 2400.

Test kompetencji odbędzie się 19 lipca 2022 r., a w przypadku niewypełnienia limitów przyjęć 14 września 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w Informatorze dla kandydatów 2022/2023

UWAGA: założenie konta na stronie ukraina.irk.edu.pl nie wiąże się z udziałem w rekrutacji

w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

 


Zapisy odbywają się przez zewnętrzny serwis rekrutacyjny https://www.rekrutacja.awf.katowice.pl/pl/