• log in
 • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[SC-PCZ] Finance and Accounting in Business

Details
Code SC-PCZ-FRB-D2
Organizational unit [SC-PCZ] Czestochowa University of Technology
Field of studies Finance and Accounting in Business
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 years
Recruitment committee address ul. Dąbrowskiego 69, pokój 1, 42-201 Częstochowa, iso@pcz.pl
Office opening hours Poniedziałek-Piątek 8-14
Required document
 • Higher education
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (09.05.2022 00:00 – 31.12.2022 23:59)

Jeśli jesteś osobą, która chce tworzyć i biegle posługiwać się informacją finansową w przedsiębiorstwach, w bankach, czy też jednostkach sektora publicznego to studia na nowoczesnym kierunku finanse i rachunkowość w biznesie skierowane są do Ciebie. Nauczysz się wykorzystywać zdobytą wiedzę i praktykę w procesie zarządzania podmiotem gospodarczym.

Kierunek finanse i rachunkowość w biznesie jest dla tych, którzy oprócz teorii wysoko cenią praktykę! Kładziemy bowiem duży nacisk na zajęcia warsztatowe z praktykami, umożliwiające zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce gospodarczej.

Oferowane zakresy:

Podczas studiowania na kierunku finanse i rachunkowość w biznesie  możesz pogłębiać swoją wiedzę i zdobywać praktykę w jednym z zakresów:

 • menedżer finansowy
 • rachunkowość i podatki
 • zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
 • nowe usługi biznesowe

Czego się nauczysz?

Studiując na kierunku finanse i rachunkowość w biznesie nauczysz się nie tylko tworzyć rzetelne informacje finansowe w działach księgowości, ale z sukcesem wykorzystywać je w podejmowaniu decyzji na wszystkich szczeblach zarządzania w różnego typu podmiotach gospodarczych. W dobie dynamicznie zmieniającego się otoczenia i konkurencji na odległość kliknięcia myszką, umiejętność ta pozwala osiągnąć przewagę rynkową. Samodzielnie pozyskasz i przeanalizujesz dane, samodzielnie ocenisz ryzyko i wyciągniesz wnioski, a także będziesz wiedzieć, jakie decyzje należy podjąć w różnych warunkach gospodarczych.

Kto będzie Cię uczył?

W gronie naszych wykładowców są nie tylko teoretycy z imponującym dorobkiem naukowym, ale również osoby posiadające doświadczenie w praktyce gospodarczej – biegły rewident, doradca podatkowy, dyrektorzy finansowi, rzeczoznawca z zakresu wyceny nieruchomości, licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami polskiej federacji rynku nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy z uprawnieniami zawodowymi w zakresie szacowania nieruchomości.

Gdzie możesz pracować po ukończeniu kierunku finanse i rachunkowość w biznesie? 

Masz bardzo duży wybór. Specjalistów w zakresie rachunkowości, finansów, analizy danych finansowych, oceny ryzyka potrzebują wszystkie podmioty działające na rynku. Możesz pracować jako samodzielny specjalista m.in.:

 • we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw – mikro, małych, średnich czy też dużych, w działach księgowości, finansowych i inwestycji
 • we własnym przedsiębiorstwie J
 • w instytucjach sektora finansowego:
  •  bankach,
  • towarzystwach ubezpieczeniowych,
  • funduszach inwestycyjnych i emerytalnych,
  • firmach leasingowych, faktoringowych,
 • w firmach pośrednictwa i doradztwa finansowego
 • w podmiotach na rynku nieruchomości (firmach deweloperskich, biurach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, biurach zarządzania nieruchomościami, kancelariach rzeczoznawców majątkowych)
 • w centrach usług finansowych i biurach rachunkowych
 • w podmiotach sektora finansów publicznych:
  • samorządach gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
  • urzędach i izbach skarbowych