• log in
 • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[PO-PUT] Inżynieria bezpieczeństwa

Details
Code PO-PUT-N2IBez1
Organizational unit [PO-PUT] Poznan University of Technology
Field of studies Safety Engineering
Form of studies Part-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 1,5 year
Recruitment committee address study@put.poznan.pl
WWW address https://rekrutacja.put.poznan.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (11.08.2022 00:00 – 01.09.2022 23:59)

Rekrutacja na studia w Politechnice Poznańskiej jest prowadzona przez system rekrutacyjny dostępny pod adresem https://rekrutacja.put.poznan.pl

Jak rozumiemy inżynierię bezpieczeństwa na Politechnice Poznańskiej?

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA to ogół działań techniczno-organizacyjnych podejmowanych w celu identyfikacji zagrożeń oraz szacowania, redukcji i monitorowania ryzyka dla zdrowia, życia, mienia i środowiska.

Jesteśmy uczelnią wielkopolską o długoletniej tradycji działania na rzecz lokalnych przedsiębiorstw i szeroko rozumianego biznesu – ścieżki kształcenia naszych studentów opieramy przede wszystkim o zagadnienia bezpieczeństwa w środowisku pracy. W każdym biznesie potrzebny jest ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa! I dlatego przygotowujemy młodych ludzi do uzyskania konkretnych kwalifikacji i uprawnień, przydatnych w niemal wszystkich rodzajach przedsiębiorstw.

Student INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA uczy się m.in. takich przedmiotów, jak: podstawy konstrukcji maszyn, grafika inżynierska czy termodynamika, jednocześnie zdobywa wiedzę na temat zagadnień psychospołecznych, związanych z funkcjonowaniem człowieka. Jest więc rozbudowany blok przedmiotów związanych z czynnikiem ludzkim, takich jak np. ergonomia, procesy komunikacji interpersonalnej, kształtowanie kultury bezpieczeństwa. Nasi absolwenci to wszechstronni fachowcy.

 

DRUGI STOPIEŃ NIESTACJONARNE

CZAS TRWANIA:

 • 1,5 roku (3 semestry)

SPECJALNOŚCI:

 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
 • Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem organizacji

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zainteresowanie problematyką bezpieczeństwa,
 • ukończone studia pierwszego stopnia z inżynierii bezpieczeństwa lub kierunków pokrewnych (Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Logistyka, Transport, Budownictwo, Ochrona środowiska, Kształtowanie Jakości, Zarządzanie Kryzysowe i inne),
 • ciekawość funkcjonowania firmy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • łatwość porozumiewania się,
 • wysoka kultura osobista.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister

 

KARIERA PO STUDIACH:

 • w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach,
 • w korporacjach międzynarodowych,
 • w jednostkach administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej i oświatowej zajmujących się problemami inżynierii bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz przygotowania na sytuacje kryzysowe
 • w biurach projektowych i doradczych jako eksperci w zakresie bezpieczeństwa organizacji,
 • w firmach wdrożeniowych i szkoleniowych,
 • w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa,
 • we własnych firmach świadczących usługi z omawianego zakresu.

Rekrutacja na studia w Politechnice Poznańskiej jest prowadzona przez system rekrutacyjny dostępny pod adresem https://rekrutacja.put.poznan.pl