• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ONY-PWSZ] Jazz i muzyka estradowa, stacjonarne, drugiego stopnia

Details
Code ONY-PWSZ-S2-JAZZ
Organizational unit [ONY-PWSZ] Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 lata (4 semestry)
Recruitment committee address rekrutacja@pwsz.nysa.pl
Office opening hours poniedziałek - piątek, w godzinach 8.00 - 16.00
WWW address https://www.pwsz.nysa.pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.06.2022 08:00 – 18.07.2022 16:00)

Kształcenie na tym kierunku jest realizowane poprzez poddanie muzyki analizie formy i struktury ze wskazaniem na zasób wiedzy teoretycznej i warsztat wykonawczy studenta. Student zdobywa wiedzę poprzez analizę literatury, posługiwanie się techniką instrumentalną i wokalną w interpretacji dzieł muzycznych, komponowanie i aranżowanie utworów w różnej stylistyce i ekspresji. Ponadto poznaje zasady i funkcjonowanie instytucji, w których będzie się w przyszłości realizował.

JAK UCZYMY?
Posiadamy w każdej klasie pianino, sprzęt hi-fi (cd/mp3/ USB), klasy basu i gitary - wzmacniacze, klasy perkusji - zestawy jazzowe, klasy fortepianu - fortepiany, klasy wokalu i big-bandu - aparaturę nagłośnieniową, mikrofony, wzmacniacze, fortepian, zestaw perkusji itd. Sale wykładowe wyposażone są w multimedia. Bogato wyposażona biblioteka. Proces dydaktyczny ubogacony jest o liczne warsztaty, kursy, wyjazdy a nade wszystko koncerty.

CZEGO UCZYMY?
Umiejętności jazzowej gry na wybranym instrumencie lub jazzowego śpiewu. Wszystkie niezbędne przedmioty i zagadnienia dotyczące rozwoju muzyka prowadzone są na poziomie akademickim. Student ma także możliwość dodatkowego rozwoju poprzez działalność w kołach naukowych.
Na specjalności realizacja dźwięku podstawowym założeniem jest przede wszystkim nauczanie studenta nowoczesnych i aktualnych technik sztuki realizacji nagłośnień i produkcji muzycznej. Podstawowym narzędziem pracy w obu przypadkach jest komputer i DAW, czyli w wolnym tłumaczeniu wirtualne środowisko muzyczne (program), w którym odbywa się w zasadzie cały proces pracy nad dźwiękiem. Mowa tu m.in. o montażu, edycji, miksie, aranżacji, masteringu i wielu innych. Student po ukończeniu nauki będzie bezwzględnie posiadać wiedzę, jak obsługiwać podstawowe narzędzie pracy na stanowisku realizatora dźwięku.
Edukacja artystyczna to specjalność, która czerpie zarówno z bogactwa muzyki klasycznej, jak i otwartości muzyki jazzowej. Wydział Jazzu PWSZ w Nysie prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z ośrodkami Orffa w Europie oraz współpracę międzynarodową i współpracę ze znaczącymi ośrodkami muzycznymi (uczelniami, jednostkami badawczymi, wydawnictwami) w Polsce i w Europie.

 


Dla kandydatów na kierunek jazz i muzyka estradowa przewiduje się egzamin wstępny.

Kandydaci na studia drugiego stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowa muszą posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie sztuk muzycznych. Osoby, które ukończyły studia wyższe w zakresie sztuk muzycznych na kierunku innym niż jazz i muzyka estradowa lub edukacja artystyczna, będą zobowiązane do zaliczenia w czasie studiów różnic programowych, wynikających z porównania efektów kształcenia z przedmiotów kierunkowych, określonych dla studiów I stopnia na wybranym kierunku. Zakres różnic programowych i termin ich zaliczenia ustala dziekan wydziału.

Egzamin praktyczny dla kandydatów na kierunek jazz i muzyka estradowa, specjalności: wokalistyka i instrumentalistyka jazzowa jest sprawdzianem, którego celem jest zbadanie zdolności i predyspozycji muzycznych oraz potwierdzenie przydatności kandydata do studiów na tym kierunku. Egzamin składa się z części praktycznej, polegającej na wykonaniu dwóch utworów jazzowych z improwizacją.
Komisja oceniająca ma do dyspozycji od 0 do 50 punktów.
Egzamin uważa się za zdany po uzyskaniu minimum 25 punktów.