• log in
 • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Filozofia

Details
Code FZ-UZ-FIL2
Organizational unit [FZ-UZ] University of Zielona Góra
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 15
Duration 2 lata (4 semestry)
Recruitment committee address rekrutacja@uz.zgora.pl
Office opening hours 9:00-13:00
WWW address http://rekrutacja.uz.zgora.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Zielonogórskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Rejestracji Internetowej Kandydatów:

Uniwersytetu Zielonogórskiego

 
Zapraszamy do rekrutacji w terminach 1.06 - 18.09.2022 r.

 

Magisterskie studia filozoficzne na Uniwersytecie Zielonogórskim, to studia zarówno dla licencjatów filozofii, jak i absolwentów innych kierunków, przede wszystkim humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i pedagogicznych.

Filozofa jest  dyscypliną uczącą kreatywnego myślenia i działania, dlatego studia na tym kierunku przygotują Cię do pracy w wielu branżach. U nas zdobędziesz wiedzę i kompetencje szczególnie cenione współcześnie na rynku pracy: sztuka argumentowania, umiejętność abstrakcyjnego myślenia oraz twórcze podejście do wyzwań i problemów nie tylko zawodowych. Po ukończeniu studiów możesz znaleźć zatrudnienie w instytucjach i przedsiębiorstwach reprezentujących rozmaite dziedziny: dziennikarstwo, krytyka teatralna i filmowa, organizacje i fundacje pozarządowe, reklama, biznes, jak też instytucje oświatowe i kulturalne.  Jeśli marzysz o karierze naukowej – badacza lub wykładowcy uniwersyteckiego, możesz kontynuować studia w szkole doktorskiej, gdzie nauczysz się prowadzenia pracy naukowo-badawczej.

Studiując Filozofię na Uniwersytecie Zielonogórskim możesz liczyć na indywidualne podejście w procesie dydaktycznym, otwarty, przyjazny kontakt z każdym wykładowcą. Pracujemy w małych grupach studenckich, gdzie przy życzliwym wsparciu wykładowcy, poznajemy przedmioty filozoficzne, czytając oryginalne dzieła filozoficzne oraz słuchając autorskich wykładów naszych specjalistów. Kształtujemy w ten sposób niezwykle ważne współcześnie umiejętności: zdolności formułowania, głoszenia i argumentowania własnych poglądów, przygotowujemy do samodzielnej pracy naukowej, kształtujemy umiejętność pracy twórczej. Podążamy także za współczesnymi nurtami naukowymi. Wielu z nas jest liderami i specjalistami w wiodących obecnie obszarach badawczych w filozofii, posiadających wysokie osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, przede wszystkim na gruncie filozofii i etyki  polskiej XIX i XX wieku, filozofii wschodniej, filozofii kultury oraz filozofii nauki. W programie studiów posiadamy autorskie przedmioty, opracowane przez naszych wykładowców, które podążają za współczesnymi trendami, związanymi m.in. z obszarem filozofii i metodologii nauk, neuronauki, bioetyki, filozofii społecznej, filozofii religii, kulturoznawstwa. Nasz Instytut oferuje indywidualne podejście do Twoich potrzeb związanych ze studiowaniem oraz życiem studenckim, zarówno na forum krajowym oraz międzynarodowym.

W prowadzeniu tych studiów kierujemy się maksymą wybitnego filozofa, Tadeusza Kotarbińskiego:  „Filozofia nie ma bezcennych wyników, lecz studiowanie filozofii daje wyniki bezcenne”.

W czasie studiów będziesz szukać odpowiedzi w następujących  obszarach filozoficznych:

 • antropologia – filozofia człowieka, rozważania wokół  fenomenu bytu ludzkiego;
 • estetyka – czym jest piękno, wzniosłość, śliczność i brzydota, istota przeżycia estetycznego;
 • etyka – filozofia moralności: czym jest dobro, zło, wartości, normy i oceny moralne, sumienie, godność, wolność i odpowiedzialność;
 • logika – jakie są reguły poprawnego myślenia?
 • metafizyka – co to jest byt?
 • ontologia – jak zbudowany jest świat? co było początkiem świata? czy świat ku czemuś zmierza?;
 • epistemologia – czym charakteryzuje się poznanie ludzkie, jakie są jego źródła i granice, czy człowiek jest zdolny poznać świat?

Po studiach filozoficznych zostaniesz wyposażony w umiejętności, które pozwolą Ci wyróżnić się na rynku pracy oraz zaadaptować się do jego dynamicznego rozwoju. Są to m.in.

 • kreatywność;
 • zwiększona decyzyjność oraz samoświadomość;
 • elastyczność w myśleniu i działaniu;
 • sztuka argumentowania, polemizowania, debatowania oraz prowadzenia sporów.

Dzięki nim zyskasz umiejętność twórczego podejścia do wyzwań i problemów pojawiających się w przestrzeni relacji i zadań zawodowych. Umiejętności te pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie nie tylko w zawodów związanych z kulturą i oświatą, ale także w wielu obszarach nowo wyłaniających się  gałęzi działalności zawodowej, m.in. takie jak: branża HR, public relations, reklama czy  nowe media.

Po ukończeniu studiów I stopnia (licencjackich) oraz II stopnia (magisterskich) będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w instytucjach i przedsiębiorstwach reprezentujących rozmaite branże, m.in. dziennikarstwo, krytyka teatralna i filmowa, organizacje i fundacje.

Pracownicy Instytutu Filozofii dążą  do aktywizacji intelektualnej oraz organizacyjnej studentów. Zachęcamy studentów do włączania się w działania związane z życiem naukowo-akademickim.

Jako nasz student będziesz miał możliwość m.in.

 • wziąć udział konferencji naukowej czy seminarium filozoficznym i poznać specyfikę rodzimego środowiska naukowego oraz dowiedzieć się czym jest dobra praktyka naukowa;
 • napisać artykuł naukowy do czasopisma studenckiego,
 • wyjechać na wymianę studencką do krajów partnerskich (m.in. Litwa, Turcja, Włochy);
 • poprowadzić wraz z wykładowcą zajęcia akademickie,
 • poprowadzić warsztaty tematyczne;
 • wygłosić referat w ramach Polskiego Towarzystwa Filozoficznego;
 • wyjechać na wymianę studencką za granicę.

Na Uniwersytecie Zielonogórskim kwitnie także życie studenckie. W ofercie znajdziesz wiele inicjatyw  i wydarzeń: np.  działalność Koła Naukowego Studentów Filozofii, spotkania z wybitnymi naukowcami z kraju i zagranicy w ramach Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Festiwal Nauki, Noc Filozofa, coroczne wyjazdy do ośrodka uczelnianego w górach (Karłów), gdzie wspólnie z wykładowcami w miłej i swobodnej atmosferze przy ognisku prowadzony jest cykl warsztatów tematycznych.

Największą wartością, jaką od nas otrzymasz podczas studiowania filozofii na UZ jest pogłębienie rozumienia świata, odnajdywanie własnych ścieżek rozwoju, poszukiwanie mądrości, sensu, celu i roztropności w dwóch obszarach specjalizacyjnych.

Specjalności proponowane na kierunku

Etyka w życiu publicznym

Na tej specjalności pogłębisz wiedzę z zakresu etyki (m.in. w obszarze działalności zawodowej, biznesu, bioetyki, praw zwierząt);

Kultura internetu

Na tej specjalności pogłębisz wiedzę z komunikacji społecznej, także wirtualnej,  dowiesz się, jak świadomie poruszać się w sieci i jak czerpać z tego określone korzyści.

 

 


Zapisy na wszystkie kierunki oferowane na Uniwersytecie Zielonogórskim prowadzone są przez zewnętrzny serwis rekrutacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego w terminie od 1 czerwca do 18 września br. "https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/"