• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[CB-UKW] Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią

Details
Code CB-UKW-SD-POP
Organizational unit [CB-UKW] Kazimierz Wielki University
Field of studies Pedagogy, Education and Child Care and Pedagogical Therapy
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration Cztery semestry
Recruitment committee address welcome@ukw.edu.pl
Office opening hours 8:00-15:00
WWW address https://welcome.ukw.edu.pl/jednostka/welcome-centre/rekrutacja-2022
  Ask a question
There is currently no active phase.

O przyjęciu kandydata decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni oraz efekt weryfikacja efektów kształcenia ze studiów pierwszego stopnia.

Zapisy: irka.ukw.edu.pl