• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[CB-UKW] Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Details
Code CB-UKW-SD-EA
Organizational unit [CB-UKW] Kazimierz Wielki University
Field of studies Music Education
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Language(s) of instruction Polish
Duration Dwa lata
Recruitment committee address welcome@ukw.edu.pl
Office opening hours 8:00-15:00
WWW address https://welcome.ukw.edu.pl/jednostka/welcome-centre/rekrutacja-2022
  Ask a question
There is currently no active phase.

Idealny kandydat na studia na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej jest absolwentem studiów I stopnia i zrealizował efekty kształcenia z obszaru sztuk - sztuki muzyczne. Dobrym kandydatem jest również osoba posiadająca wiedzę i umiejętności gry na instrumencie lub śpiewu na poziomie szkoły muzycznej I stopnia.
Na Wydziale Edukacji Muzycznej kształcimy muzyków - wykonawców i dyrygentów prowadzących różnorodne zespoły muzyczne, animatorów kultury muzycznej oraz nauczycieli w zakresie szeroko pojętej edukacji muzycznej. Na UKW zdobędziesz wiedzę praktyczną i teoretyczną potrzebną do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie ogólnokształcącym na poziomie ponadpodstawowym zgodnie ze Standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. - Dz. U nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
Nasi studenci już na studiach zdobywają doświadczenie i obycie sceniczne, występują w zespołach muzycznych, tworzą Chór Akademicki, wyjeżdżają na międzynarodowe konkursy i festiwale. Niezwykle ważne jest to, że zajęcia na UKW prowadzą artyści (instrumentaliści, śpiewacy i wokaliści, dyrygenci, kompozytorzy) i naukowcy (z zakresu teorii, edukacji i animacji muzyki) z bogatym doświadczeniem pedagogicznym i scenicznym, koncertujący na cały świecie. To właśnie na UKW możesz uczyć się od najlepszych muzyków i praktyków.

Zapisz się na studia: irka.ukw.edu.pl