• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[BS-PUZ] Inżynieria Produkcji i Transportu

Details
Code BS-PUZ-IPiT
Organizational unit [BS-PUZ] Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
Duration 1,5 roku
Recruitment committee address dzial.nauczania@puz.suwalki.pl
Office opening hours 7.30-15.30
WWW address http://puz.suwalki.pl
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

(show past turns)
Wiedza

Student zdobywa wiedzę z zakresu:

  • diagnostyki i niezawodności maszyn i pojazdów oraz sterowania maszynami, liniami produkcyjnymi i pojazdami
  • urządzeń z napędami pneumatycznymi i elektropneumatycznymi
  • urządzeń mechatronicznych i systemów inteligentnych
  • automatyki przemysłowej, wizualizacji przemysłowej, automatyzacji procesów produkcyjnych
  • zasad i struktury tworzenia programów dedykowanych do robotów
Umiejętności

Student nabywa umiejętności w zakresie:

  • projektowania systemów diagnostycznych maszyn, przewidywania i usuwania awarii, a także oceniania nowych rozwiązań konstrukcyjnych pojazdów pod kątem ich niezawodności i efektywności działania
  • projektowania układów mechatronicznych i robotycznych, zautomatyzowanych/ zrobotyzowanych linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń
  • projektowania, przeprowadzania symulacji i prezentacji różnych rozwiązań mechatronicznych, systemów inteligentnych zaadoptowanych do konkretnych rozwiązań