• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[BI-PB] interior design

Details
Code BI-PB-INTER-DES
Organizational unit [BI-PB] Bialystok University of Technology
Field of studies Interior Design
Level of education Second cycle
Language(s) of instruction English
WWW address https://apply.pb.edu.pl/
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (31.12.2022 23:58 – 31.12.2022 23:59)

Strona główna

УВАГА: Наразі реєстрація не здійснюється за допомогою веб-сайту: ukraina.irk.edu.pl.

UWAGA: 
Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

IMPORTANT: 
Currently, there is no possibility to sign up for studies via the website: ukraina.irk.edu.pl.

ПРИЙОМ В БТУ НА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ПЕРШОГО ТА ДРУГОГО РІВНІВ

Кандидати, які планують розпочати навчання у Білостоцькому технічному університеті з 2022/2023 
навчального року, можуть брати участь у прийомі (можуть реєструватися).
Детальну інформацію про прийом іноземців на навчання іноземною мовою можна знайти за посиланням:
https://apply.pb.edu.pl/
або
пишучи на електронну адресу: studyatbut@pb.edu.pl

Контактна інформація:

Офіс міжнародного співробітництва БТУ

tel.: +48 85 746 70 20, +48 85 746 96 61

e-mail: studyatbut@pb.edu.pl

УВАГА: створення облікового запису на сайті ukraina.irk.edu.pl не пов'язано з участю у прийомі на навчання іноземною мовою в Білостоцькому технічному університеті.

 

REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA PROWADZONE W JĘZYKU OBCYM

Kandydaci, którzy zamierzają rozpocząć studia w Politechnice Białostockiej od roku akademickiego 2022/2023 mogą wziąć udział w rekrutacji.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji cudzoziemców na studia prowadzone w języku obcym dostępne są na stronie: 

https://apply.pb.edu.pl/
 

lub

pod adresem email: studyatbut@pb.edu.pl

 

KONTAKT: 

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej

tel.: +48 85 746 70 20, +48 85 746 96 61

e-mail: studyatbut@pb.edu.pl

UWAGA: założenie konta na stronie ukraina.irk.edu.pl nie wiąże się z udziałem w rekrutacji na studia prowadzone w języku obcym w Politechnice Białostockiej.

 

RECRUITMENT PROCESS TO FIRST- AND SECOND-CYCLE STUDIES CONDUCTED IN THE FOREIGN LANGUAGE  

Candidates who intend to start their studies from the first semester of the academic year 2022/2023 at Bialystok University of Technology can take part in the recruitment process. 

Detailed information on the recruitment process of foreigners for studies conducted in the foreign language is available at: 

https://apply.pb.edu.pl/

or

at the email address: studyatbut@pb.edu.pl

 

CONTACT: 

International Relations Office BTU

phone: +48 85 746 70 20, +48 85 746 96 61

e-mail: studyatbut@pb.edu.pl

PLEASE NOTE:  creating an account on ukraina.irk.edu.pl is not equivalent to participation in the recruitment process for studies conducted in the foreign language at Bialystok University of Technology.


https://apply.pb.edu.pl/