• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Zdrowie publiczne

Details
Code ZS-USZ-ZP_I
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Field of studies zdrowie publiczne
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 12
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

To dynamicznie rozwijający się kierunek, umożliwiający studiującemu zapoznanie się także ze sferą działań praktycznych. Program studiów uwzględnia konieczność interdyscyplinarnego podejścia w poszukiwaniu nowych rozwiązań, mających na celu poprawę stanu zdrowia populacji oraz zwiększenie efektywności podejmowanych decyzji dotyczących zdrowia. W trakcie studiów jest przekazywana studentom wiedza na temat głównych problemów zdrowotnych, ochrony zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia całej populacji. W ramach specjalności realizowane są (do wyboru) dwa moduły: promocja zdrowia w rodzinie i środowisku pracy oraz promocja zdrowia w państwach Unii Europejskiej i na świecie.

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

 

Nauczysz się:
• opracowywać programy działań profilaktycznych odpowiednie do potrzeb danej grupy społecznej,
• posługiwać podstawową aparaturą medyczną do oceny stanu zdrowia człowieka,
• identyfikować czynniki środowiskowe zagrażające zdrowiu człowieka,
• podejmować działania profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne i edukacyjne odpowiadające potrzebom danej grupy społecznej,
• identyfikować problemy zdrowotne człowieka.

 

Przykładowe przedmioty:
komunikacja interpersonalna, podstawy psychofizjologii, psychologia, zywienie człowieka, nauki o człowieku – fizjologia, programy promocji zdrowia, współczesne choroby zakazne, patologie społeczne, higiena w okresie ciąży, ekonomika usług w ochronie zdrowia, epidemiologia, projektowanie prospołeczne, promocja zdrowia w zakładach nauczania i wychowania, turystyka uzdrowiskowa

 

KARIERA I PRACA

 

Nasi absolwenci pracują w:
• administracji rządowej i samorządowej,
• pomocy społecznej: ośrodkach wsparcia rodziny, domach pomocy społecznej,
• firmach konsultingowych i doradczych z zakresu ochrony zdrowia,
• placówkach oświaty zdrowotnej,
• hospicjach, sanatoriach, szpitalach i przychodniach,
• państwowej inspekcji sanitarnej,
• centrach odnowy biologicznej,
• samodzielnych formach działalności gospodarczej.

 

Profil studiów: praktyczny

ECTS: 180

 

Specjalności:

 • promocja zdrowia

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka i astronomia / fizyka
 • język polski

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka i astronomia / fizyka
 • język obcy nowożytny: dowolny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • geografia
 • język obcy nowożytny: dowolny
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Dodatkowe informacje:

Wydział dysponuje Centrum Badań Strukturalno- Funkcjonalnym Człowieka, wyposażonym w najnowszą aparaturę badawczą umożliwiającą prowadzenie badań naukowych w obszarze szeroko pojętego zdrowia. Studenckie praktyki zawodowe odbywają się m.in. w: NZOZ, NFZ, administracji szpitali, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych oraz stacjach epidemiologicznych. Studenci mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań w Kole Naukowym Promotorzy Zdrowia oraz włączać się w inicjatywy edukacyjne i propagujące prozdrowotny styl.