• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii

Details
Code ZS-USZ-ZOZE
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 8
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

Kierunek zarządzanie odnawialnymi źródłami energii jest unikatowy w skali kraju. Partnerem kierunku są podmioty z GK ENEA – ENEA S.A., ENEA Operator Sp. z o.o., ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. i ENEA Nowa Energia Sp. z o.o. Studia mają wymiar praktyczny i ukierunkowane są na przekazanie specjalistycznej wiedzy przez praktyków i wieloletnich pracowników sektora energetycznego, a także podczas 6 miesięcy praktyk u partnerów kierunku.

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:

 

 • przeprowadzenia rachunku ekonomicznego projektów OZE,
 • projektowania, usprawniania i zarządzania procesami w łańcuchu dostaw w sektorze energetycznym,
 • rozwiązywania problemów lokalizacyjnych projektów i zarządzania projektami OZE,
 • oceny opłacalności inwestycji OZE,
 • podstaw projektowania infrastruktury energetycznej,
 • identyfikacji obszarów innowacji w energetyce,
 • podstaw projektowania i zarządzania systemami i instalacjami w inteligentnych budynkach,
 • projektowania instalacji OZE,
 • modelowania i symulacji procesów w systemach energetycznych,
 • przeprowadzania procedur środowiskowych dla projektów OZE.

 

Przykładowe przedmioty:

podstawy energetyki, logistyka w energetyce, infrastruktura energetyczna, funkcjonowanie rynku energii w Polsce, krajowy system elektroenergetyczny, polityka klimatyczna Polski i UE, finansowanie Energetyki Odnawialnej, magazynowanie energii, energetyka wodorowa, międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze w energetyce, Smart City Management, zastosowanie OZE w transporcie, ochrona środowiska w energetyce , efektywność ekonomiczna inwestycji w OZE, zarządzanie projektami OZE, analityka biznesowa rynku energii, podstawy prawne funkcjonowania OZE

 

KARIERA I PRACA
Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach energetycznych, zajmujących się wytwarzaniem, dystrybucją lub przesyłem energii, 
 • koncernach energetycznych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się rozwijaniem projektów odnawialnych źródeł energii lub zarządzaniem nimi,
 • firmach zajmujących się handlem i obrotem energią, 
 • przedsiębiorstwach doradczych i consultingowych,
 • strukturach zajmujących się polityką energetyczną, odnawialnymi źródłami energii czy szeroko rozumianą gospodarką energetyczną zarówno organizacji samorządowych, jak i administracji państwowej.

 

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

ECTS: 180

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • język obcy nowożytny: dowolny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • przedmiot dowolny

 

Dodatkowe informacje:

Praktyki są obowiązkowe. Partnerami kierunku są spółki z GK ENEA (ENEA S.A., ENEA Operator Sp. z o.o., ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ENEA Nowa Energia Sp. z o.o.) celem zapewnienia Studentowi praktyk związanych z kierunkiem kształcenia.