• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego

Details
Code ZS-USZ-ZOSP
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 


To kierunek dla osób zainteresowanych przyrodą, które pragną rozwijać swoje zainteresowania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego. W trakcie zajęć w laboratorium i wykładów, a także zajęć terenowych student zapozna się ze składnikami przyrody oraz dowie się  jak  funkcjonują ekosystemy w oparciu o wiedzę na poziomie molekularnym, gatunkowym i siedliskowym. Uzyska również wiedzę z zakresu zarządzania, prawa i ekonomii, które są niezbędne w skutecznym zarządzaniu ochroną środowiska przyrodniczego. Posiadając silne podstawy przyrodnicze oraz znając metody zarządzania absolwent z łatwością odnajdzie się na rynku pracy.

 

Nauczysz się: 

 

 • efektywnego zarządzania środowiskiem przyrodniczym na podstawie wiedzy dotyczącej uwarunkowań biologicznych środowiska przyrodniczego na poziomie molekularnym, gatunkowym i siedliskowym,
 • stosować odpowiednie metody zarządzania w działalności instytucji, firm i projektów,
 • wdrażać nieformalne metody zarządzania środowiskowego,
 • przeprowadzać audyt środowiskowy,
 • kalkulacji finansowania przedsięwzięć związanych ze środowiskiem przyrodniczym.

 

Przykładowe przedmioty:

 

zróżnicowanie świata zwierząt, gatunki inwazyjne w świecie zwierząt, fizjologia stresu u roślin, mikrobiologia środowiskowa, barkoding DNA,  chemia środowiskowa, rewitalizacja obszarów zdegradowanych, prawo ochrony środowiska, zarządzanie projektami, świadczenia usług ekosystemowych, programowanie i ocena inwestycji w ochronie środowiska.

 

Nasi absolwenci znajda zatrudnienie w:

 

 • instytucjach ochrony środowiska (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wody Polskie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
 • Biurach doradztwa ekologicznego,
 • firmach prowadzące audyt środowiskowy,
 • firmach zajmujących się rekultywacją i ochroną środowiska,
 • Urzędach Miasta i Urzędach Marszałkowskich.

 

 

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

 

Specjalności:

brak

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • biologia
 • chemia
 • język obcy nowożytny: dowolny
 • matematyka

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • fizyka i astronomia / fizyka
 • geografia
 • informatyka

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie

 

Dodatkowe informacje:

Zdolność do podjęcia studiów na kierunku Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, dlatego poszczególne przedmioty będą prowadzone przez specjalistów z dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych, jak i nauk społecznych.