• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Socjotechnika i oddziaływanie społeczne

Details
Code ZS-USZ-SiOS
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 12
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

Socjotechnika i oddziaływanie społeczne to kierunek, którego zadaniem jest wykształcenie osób przygotowanych do rozpoznawania, analizowania i tworzenia przekazów socjotechnicznych oraz projektów oddziaływania społecznego. Program studiów przygotowano z myślą o pasjonatach chcących uzyskać szczegółową wiedzę z zakresu socjologii, nauk o polityce i psychologii. W trakcie kształcenia student nabędzie umiejętności niezbędnych do ,,rozbrajania” manipulacyjnych i fałszywych przekazów oraz fakenewsów.

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W CZASIE STUDIÓW 

 

Nauczysz się:
• analizy socjotechnik oraz różnych sposobów oddziaływania społecznego stosowanego w instytucjach publicznych,
• rozumieć różne konteksty stosowanych reguł oddziaływania społecznego i wynikające z nich dylematy, kryzysy i konflikty,
• dostrzegać zależności między różnymi instytucjami społecznymi i politycznymi funkcjonującymi w przestrzeni ogólnokrajowej i międzynarodowej,
• wykorzystywać wiedzę do krytycznej analizy złożonych problemów społecznych w różnych kontekstach kulturowych, politycznych, prawnych i środowiskowych,
• współdziałać w zespołach planujących przedsięwzięcia nastawione na oddziaływanie społeczne, w tym na rzecz wspólnot lokalnych.

 

Przykładowe przedmioty:
psychologia społeczna, socjotechnika; teorie i strategie wpływu społecznego, plakat wyborczy-warsztat, socjologia podejmowania decyzji, socjologia zachowań ludzkich, techniki i warsztaty szkoleniowe, komputerowa analiza i wizualizacja danych, design thinking, wywieranie wpływu przez grupy, socjologia codzienności i potocznego myślenia

 

KARIERA I PRACA
Nasi absolwenci są przygotowani do pracy w:
• jednostkach samorządu i administracji rządowej, samorządowych zakładach budżetowych, rządowych agencjach wykonawczych,
• stowarzyszeniach, fundacjach, ruchach społecznych i zespołach projektowych,
• mediach jako redaktorzy, analitycy, korespondenci, dziennikarzy śledczych,
• sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jako eksperci ds. brandingu, liderzy zespołu, pracownicy działu obsługi klienta, pracownicy działów promocji i marketingu, agencjach reklamowych,
• sferze publicznej, jako działacze samorządowi i społeczni.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

 

Dodatkowe informacje:

Nasi studenci będą mieli możliwości: • pracy na nowoczesnym sprzęcie komputerowym (58 stanowisk do ćwiczenia technik komputerowej analizy danych), • ćwiczenia własnych umiejętności prowadzenia wywiadów grupowych (FGI) w dwóch salach fokusowych z lustrami weneckimi i kamerami.