• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Studia pisarskie

Details
Code ZS-USZ-SP_I
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 8
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

 

 

Celem studiów jest przygotowanie do zawodu literata i prowadzenia twórczej aktywności w sferze kultury artystycznej i medialnej. Studiujący zdobyć mogą wiedzę na temat procesu twórczego, literatury współczesnej, różnorakich form wypowiedzi literackich i paraliterackich oraz instytucji literackich, jak również pozyskać umiejętności interpretacji tekstu oraz wypowiadania się w formach literackich i paraliterackich. Studia przygotowują do aktywnego uczestnictwa w sferze publicznej, a szczególnie we współczesnym życiu literackim i kulturalnym, z uwzględnieniem obszaru nowych mediów.

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

 

Studia pisarskie dostarczą absolwentom:
• podstawowej wiedzy niezbędnej do identyfikowania dzieł literackich i krytycznoliterackich,
• umiejętności opisu, analizy, interpretacji oraz wartościowania cudzych dzieł literackich i krytycznoliterackich, a także tworzenia własnych form pisarskich,
• kompetencji społecznych istotnych dla wykonywania zawodów związanych z tworzeniem dzieł literackich i krytycznoliterackich oraz udziałem w życiu kulturalnym.

 

Przykładowe przedmioty:
mikroformy narracyjne (literatura polska), ślady poetów (literatura polska), warsztaty mistrzowskie, gatunki, konwencje, tematy literatury polskiej, powieść polska, spotkanie autorskie, warsztaty poetyckie, biografia, blog, historia kryminału

 

KARIERA I PRACA
Nasi absolwenci pracują w:
• zawodach, w których konieczna jest znajomość sztuki pisarskiej, np. w zawodzie pisarza, scenarzysty, blogera, reportażysty,
• charakterze pracownika mediów, np. krytyka artystycznego, eseisty, redaktora w czasopismach i mediach internetowych,
• wydawnictwach literackich,
• działach literackich teatru, radia, telewizji,
• domach kultury;
• różnych sektorach gospodarki (kultura, administracja, szkolnictwo).

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

 

Specjalności:

W ofercie studiów znajdują się moduły:

 

 • formy nowomedialne;
 • praktyki (auto)biograficzne;
 • proza popularna
  i popkulturowa;
 • kryminał;
 • podróżopisarstwo;
 • fantastyka

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • język polski

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • język obcy nowożytny: dowolny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • przedmiot dowolny

 

Dodatkowe informacje:

Studia pisarskie o unikatowej w skali regionu i Polski formule będą realizowane w systemie zajęć popołudniowych, odbywających się od poniedziałku do piątku po godzinie 15.15.