• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Studia anglistyczno-slawistyczne

Details
Code ZS-USZ-SA-S
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 12
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

 

 

Studia anglistyczno-slawistyczne to kierunek z równoległym kształceniem w zakresie czterech języków obcych – angielskiego i rosyjskiego na poziomie zaawansowanym oraz ukraińskiego i czeskiego na poziomie podstawowym. Studiujący będą mieli możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w dwóch obszarach językowo-kulturowych, anglosaskim i słowiańskim, zarówno w sferze międzykulturowych kompetencji komunikacyjnych, jak i w odniesieniu do języka w turystyce, prawie, ekonomii i biznesie. Poza kompetencjami komunikacyjnymi, absolwenci zdobywają również wiedzę dotyczącą realiów społeczno-kulturowych krajów anglosaskich i słowiańskich.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:

 • posługiwać się językiem angielskim na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • posługiwać się specjalistycznym językiem angielskim w dziedzinie biznesu / turystyki,
 • posługiwać się językiem rosyjskim na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • posługiwać się specjalistycznym językiem rosyjskim w dziedzinie ekonomii i biznesu / prawa,
 • posługiwać się językiem ukraińskim i czeskim na poziomie biegłości A1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • różnorodności językowej i kulturowej Europy Zachodniej i Wschodniej,
 • prowadzić korespondencję biznesową, aktywnie uczestniczyć w negocjacjach i spotkaniach.

 

 
Przykładowe przedmioty:
 • język angielski w biznesie,
 • język rosyjski prawny i prawniczy,
 • komunikacja międzykulturowa,
 • polsko-czeskie związki kulturowe,
 • Ukraina na arenie międzynarodowej,
 • realioznawstwo rosyjskie,
 • wybrane aspekty sztuki amerykańskiej,
 • medialny wymiar dyskursu,
 • wybrane aspekty kultury brytyjskiej,
 • pragmalingwistyka,
 • sztuka autoprezentacji,
 • strategie komunikacyjne.
Kariera i praca:

Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • międzynarodowych organizacjach i instytucjach rządowych i pozarządowych,
 • organach administracji publicznej – biurach informacji publicznej, działach współpracy międzynarodowej,
 • instytucjach kultury,
 • przedsiębiorstwach o zasięgu międzynarodowym,
 • agencjach reklamowych i marketingu,
 • wydawnictwach.
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
Profil studiów: ogólnoakademicki
ECTS: 180
Poziom: I stopnia
Czas trwania studiów: 6 semestrów

 

 
Specjalności:

Program studiów ma charakter modułowy.

 • język angielski w turystyce / język angielski w biznesie,
 • język rosyjski prawny i prawniczy / język rosyjski w ekonomii i biznesie,
 • język i kultura ukraińska,
 • język i kultura czeska,
Kryteria kwalifikacji:

Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.

Kryteria kwalifikacji – Grupa I

język angielski

Kryteria kwalifikacji – Grupa II

język polski, język obcy nowożytny

Kryteria kwalifikacji – Grupa III

przedmiot dowolny

 

Dodatkowe Informacje:

Studia zapewniają absolwentowi nabycie kompetencji w zakresie angielskiego języka specjalistycznego biznesowego lub języka w turystyce (w zależności od wybranego modułu) oraz w zakresie rosyjskiego języka specjalistycznego prawnego i prawniczego lub biznesowego (w zależności od wybranego modułu).