• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym

Details
Code ZS-USZ-ROSzDJO
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 9
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!


W obecnej sytuacji geopolitycznej rośnie zapotrzebowanie na specjalistów znających język rosyjski i znających realia społeczno-polityczne panujące w Rosji. Na kierunku filologia rosyjska można nauczyć się języka od podstaw, bądź też kontynuować jego naukę. Studenci mają szansę pogłębiania znajomości języka na uczelniach zagranicznych zarówno podczas studiów semestralnych, jak i kilkutygodniowych kursów. Mogą również brać udział w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych, prowadzonych we współpracy z uczelniami rosyjskimi, niemieckimi czy czeskimi.

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

 

Nauczysz się:
• języka rosyjskiego oraz drugiego wybranego języka: chińskiego, hiszpańskiego, angielskiego, niemieckiego, szwedzkiego, francuskiego lub włoskiego,
• zdobędziesz wiedzę na temat: kultury i realioznawstwa Rosji oraz kraju wybranego dodatkowego języka,
• poznasz literaturę Rosji oraz kraju wybranego języka,
• nauczysz się podstaw tłumaczenia ustnego i pisemnego.

 

Przykładowe przedmioty:
akwizycja języka obcego, ćwiczenia fonetyczne, ćwiczenia konwersacyjne, ćwiczenia w pisaniu, gramatyka praktyczna, praca z tekstem, gramatyka opisowa języka rosyjskiego, rozumienie tekstu, historia literatury rosyjskiej, podstawy przedsiębiorczości

 

KARIERA I PRACA

 

Nasi absolwenci pracują jako:
• pracownicy biur turystycznych,
• pracownicy biur tłumaczeń,
• pracownicy firm call-center,
• urzędnicy i pracownicy w firmach przygranicznych,
• pracownicy w mediach (radio i telewizja).

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

 

Specjalności:

 • język angielski z elementami wiedzy o krajach anglojęzycznych;
 • język chiński z elementami wiedzy o Chinach;
 • język francuski z elementami wiedzy o Francji;
 • język hiszpański z elementami wiedzy o Hiszpanii;
 • język niemiecki z elementami wiedzy o Niemczech;
 • język szwedzki z elementami wiedzy o Szwecji;
 • język włoski z elementami wiedzy o Włoszech.

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • język obcy nowożytny: dowolny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • język polski

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • przedmiot dowolny

 

Dodatkowe informacje:

Studia filologiczne, poza kompetencjami językowymi, rozwijają również umiejętności organizacyjne, kompetencje społeczne i kulturowe, m.in. poprzez udział w licznych spotkaniach i imprezach przygotowanych przez Instytut Filologii Słowiańskiej. Można do nich zaliczyć Dni Słowiańskie oraz liczne przedstawienia teatralne i koncerty. Istnieje możliwość organizacji zajęć w trybie popołudniowym, co daje możliwość łączenia nauki na dwóch kierunkach studiów, jak również łączenia pracy z nauką na studiach stacjonarnych.