• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Przedsiębiorczość i inwestycje

Details
Code ZS-USZ-PiI
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 10
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

Treści kształcenia na kierunku obejmują zagadnienia z zakresu ekonomii, nauk o zarządzaniu i pokrewnych dyscyplin. Studenci mają okazję rozwijać umiejętności praktyczne w obszarze zakładania i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, rozwijania biznesu rodzinnego czy realizowania kariery lokalnego lidera – kreatora przedsięwzięć gospodarczych inicjatyw podejmowanych w lokalnej społeczności.

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

 

• krytycznie analizować zjawiska i procesy ekonomiczne zachodzące w małych i średnich przedsiębiorstwach,
• posługiwać metodami i technikami niezbędnymi do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem instrumentów, metod, narzędzi analitycznych i organizatorskich,
• realizować własne pomysły biznesowe w formie małej firmy,
• zakładać oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w skali lokalnej, krajowej lub międzynarodowej.

 

Znacząca część zajęć prowadzona jest przez wykładowców posiadających doświadczenie praktyczne.

 

Przykładowe przedmioty:
marketing w małej firmie, etyka w biznesie, negocjacje, funkcjonowanie klastrów, problemy biznesu w praktyce, społeczna odpowiedzialność biznesu, zarządzanie procesami w małym przedsiębiorstwie, e-biznes, strategie innowacyjne, zarządzanie kreatywnością, zarządzanie technologią, przywództwo i kierowanie zespołem, zarządzanie projektami innowacyjnymi, gra decyzyjna

 

KARIERA I PRACA

 

Nasi absolwenci są przygotowani do:
• założenia i rozwijania własnego biznesu,
• przejęcia biznesu rodzinnego,
• pracy na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach, w firmach konsultingowych i innych organizacjach typu instytucje wspierania przedsiębiorczości,
• pełnienia roli lidera przedsiębiorczości lokalnej, np. na wsi, w małej miejscowości.

 

Profil praktyczny umożliwia kształcenie pod kątem oczekiwań pracodawców i z udziałem praktyków – przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów.

 

Profil studiów: praktyczny

ECTS: 180

 

Specjalności:

 • inwestycje w przedsiębiorstwie;
 • innowacje w przedsiębiorstwie

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • geografia
 • historia
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • język obcy nowożytny: dowolny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka i astronomia / fizyka
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy nowożytny: dowolny
 • wiedza o społeczeństwie

 

Dodatkowe informacje:

Kierunek przedsiębiorczość i inwestycje: • zapewnia innowacyjne formy realizacji zajęć: teoria połączona z praktyką, spotkania z przedsiębiorcami, gry decyzyjne, case studies, praca w małych zespołach, tworzenie autorskich projektów oraz wiele innych, • daje możliwość pracy w kołach naukowych, m.in. Koło Naukowe „Biznes Innowacje Networking”, Koło Naukowe „Ekonomiki Przedsiębiorstw”– możliwość samozatrudnienia/zatrudnienia od razu po zakończeniu studiów.