• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Prawo służb mundurowych

Details
Code ZS-USZ-PSM
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 24
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

To unikatowy kierunek w skali kraju, łączący wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych i ekonomicznych. W toku studiów absolwent nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną, m.in. w zakresie prawnych podstaw funkcjonowania służb mundurowych, pragmatyk służbowych, ustroju aparatu władzy publicznej w Polsce czy procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym.

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

 

• zasad funkcjonowania i zakresu uprawnień służb mundurowych dbających o bezpieczeństwo państwa,
• przepisów prawa niezbędnych do pracy w służbach mundurowych i instytucjach związanych z bezpieczeństwem państwa,
• zasad prowadzenia postępowania przygotowawczego oraz czynności operacyjnych i rozpoznawczych,
• posługiwać językiem specjalistycznym z zakresu administracji oraz prawa,
• praktycznego interpretowania przepisów prawnych,
• zasad użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni,
• udzielania pierwszej pomocy.

 

Przykładowe przedmioty:
etyka zawodowa funkcjonariuszy służb mundurowych, interwencja kryzysowa, organizacja i zarzadzanie w służbach mundurowych, prawo karne materialne, aspekty finansowania służb mundurowych, teoria i praktyka negocjacji, pragmatyki służbowe, charakterystyka przestępstw kryminalnych, ogólne prawo podatkowe, społeczeństwo obywatelskie, zwalczanie przestępczości, kryminalistyka, prawo policyjne, warsztaty pisania pism w sprawach administracyjnych, typologia broni, środki przymusu bezpośredniego

 

KARIERA I PRACA 
Absolwent znajdzie zatrudnienie:
• w formacji mundurowej Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz w służbach specjalnych,
• w Służbie Celno-Skarbowej, Krajowej Administracji Skarbowej,
• jako inspektor transportu drogowego,
• jako strażnik w Straży Ochrony Kolei, Straży Marszałkowskiej,
• jako pracownik Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
• jako specjalista w służbach wywiadu,
• jako osoba świadcząca usługi detektywistyczne i ochroniarskie.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

 

Specjalności:

 • kryminalno – penitencjarna
 • ochrony interesów ekonomicznych państwa

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • język mniejszości narodowej: białoruski, litewski, ukraiński
 • język polski

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • filozofia
 • geografia
 • historia
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • język obcy nowożytny: dowolny

 

Dodatkowe informacje:

Zajęcia na kierunku Prawo służb mundurowych prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowa. Kształcenie oparte jest na programie uwzględniającym rzeczywiste zapotrzebowanie rynku pracy.