• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Filologia polska

Details
Code ZS-USZ-POLS_I
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 8
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

Studiujący mają możliwość zdobycia ogólnego wykształcenia humanistycznego i podstawowej wiedzy z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze. Przygotowują do rozumienia i analizowania zjawisk i procesów literackich, językowych i kulturowych przeszłości i współczesności.

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

 

Nauczysz się:
• rozumieć, analizować i interpretować wypowiedzi językowe, w tym teksty literatury i kultury,
• redagować różnorodne typy tekstów oraz przygotowywać prezentacje ustne,
• posługiwać językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa.

 

Przykładowe przedmioty:
ciało ludzkie – ideał, fantom, obiekt pożądania, gramatyka opisowa języka polskiego, ortografia i interpunkcja, podstawy stylistyki praktycznej, poetyka, gatunki krytycznoliterackie, gramatyka opisowa języka polskiego, HLP – romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, ortografia w praktyce wydawniczej, motyw szaleństwa w literaturze światowej, polscy “poeci przeklęci”, edytorstwo tekstu, praca nad tekstem autorskim, poetyka

 

KARIERA I PRACA

 

Nasi absolwenci pracują, w zależności od ukończonej specjalności, jako:
• nauczyciele języka polskiego (po ukończeniu studiów II poziomu),
• krytycy literaccy,
• edytorzy, redaktorzy,
• specjaliści PR,
• bibliotekarze,
• pracownicy agencji reklamowych i mediów.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

 

Specjalności:

 • nauczycielska;
 • edytorsko-wydawnicza;
 • krytycznoliteracka.

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • język polski

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • język obcy nowożytny: dowolny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • filozofia
 • historia
 • historia sztuki
 • język łaciński i kultura antyczna
 • wiedza o społeczeństwie
 • wiedza o kulturze

 

Dodatkowe informacje:

Studia na kierunku filologia polska realizują autorski program kształcenia, dostosowany do potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców. Oferta specjalności sukcesywnie jest modyfikowana, z uwzględnieniem oczekiwań studentów i pracodawców.