• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Optyka okularowa

Details
Code ZS-USZ-OPTO_I
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

 

Studia umożliwiają poznanie tajników pracy optyka okularowego i przygotowują do pracy w firmach, które wytwarzają, naprawiają lub świadczą usługi związane z urządzeniami optycznymi. Studenci nabywają wiedzę z obszaru optyki geometrycznej i falowej, anatomii i fizjologii oka oraz podstaw optometrii.

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

 

Nauczysz się:
• jak działają oraz jak się wytwarza i obrabia soczewki,
• jakie są wady wzroku i jak się je koryguje,
• fizycznych podstaw diagnostyki medycznej,
• wykorzystania aparatury optycznej,
• anatomii i fizjologii oka.

 

Przykładowe przedmioty:
podstawy fizyki, optyka geometryczna, statystyka i analiza danych pomiarowych, elementy anatomii i fizjologii człowieka, optyka falowa, materiały optyczne, podstawy fotometrii, podstawy fizyki laserów, laboratorium optyki, metody fizyki doświadczalnej, optyka okularowa, optyka przyrzadowa, pracownia pomocy wzrokowych, metody numeryczne, pracownia pomocy wzrokowych

 

KARIERA I PRACA

 

Nasi absolwenci pracują w:
• zakładach optycznych,
• szpitalach i przychodniach,
• zakładach produkujących sprzęt optyczny.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

 

Specjalności:

brak

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • fizyka i astronomia / fizyka
  • matematyka

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • biologia
  • chemia
  • informatyka

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język obcy nowożytny: dowolny
  • język polski

 

Zdolność do podjęcia studiów kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy.

 

Dodatkowe informacje:

Optyka okularowa jest jednym z nielicznych takich kierunków w kraju. W czasie studiów organizowane są szkolenia i wykłady prowadzone przez przedstawicieli firm z obszaru optyki. Studenci mają również możliwość odbycia praktyki zawodowej w specjalistycznych salonach optycznych.