• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Oceanografia

Details
Code ZS-USZ-OCEAN_I
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

 

Morza i oceany wciąż skrywają wiele tajemnic, których rozwiązanie wymaga opanowania współczesnej wiedzy na temat wielorakich zjawisk i procesów związanych m.in. ze specyfiką kształtowania podmorskich surowców mineralnych, funkcjonowaniem organizmów biologicznych oraz ochroną środowiska morskiego. Student ma możliwość uzyskania interdyscyplinarnej wiedzy ogólnej z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o morzu oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i w życiu, np. analizy zjawisk i procesów dokonujących się w środowisku morskim oraz wpływu człowieka na to środowisko. Absolwent jest przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej podczas zajęć terenowych i praktyki zawodowej oraz posługiwał się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki oceanograficznej.

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

 

Nauczysz się:
• planować i wykonywać w terenie oraz w laboratorium pomiary podstawowych parametrów określających właściwości fizyczne i chemiczne wody morskiej oraz interpretować wyniki,
• planować i przeprowadzać obserwacje terenowe, rozpoznając typy ekosystemów oraz biotopów, wstępnie oznaczając organizmy zasiedlające dany biotop,
• identyfikować podstawowe taksony w laboratorium na podstawie cech morfologicznych i anatomicznych organizmów, a także interpretować wyniki oznaczeń,
• planować i przeprowadzać w terenie pobór prób geologicznych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych oraz dokonywać makroskopowego opisu, rozpoznawać podstawowe minerały i różne rodzaje skał, czytać i interpretować mapy geologiczne, przeprowadzać w laboratorium szczegółowe analizy litologiczne,
• stosować techniki i przyrządy używane w oceanografii, przygotowywać proste badania terenowe z użyciem podstawowych oceanograficznych sprzętów i narzędzi badawczych.

 

Przykładowe przedmioty:
biologia, kartografia, hydrobiologia, hydrochemia, klimatologia i meteorologia, bioróznorodnosc morska, zagrozenia i ochrona, geologia morza, oceanografia chemiczna, podstawy kształtowania i ochrony środowiska, teledetekcja, dynamika strefy brzegowej, metody jej pomiaru i ochrony, oceanografia fizyczna, warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej, meteorologia morska, systemy informacji geograficznej (GIS), bioindykacja środowisk wodnych

 

KARIERA I PRACA

 

Nasi absolwenci pracują w:
• laboratoriach badawczych,
• instytucjach kontroli i kształtowania środowiska morskiego,
• instytucjach i urzędach oraz organizacjach społecznych związanych z gospodarką morską,
• instytucjach i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z poszukiwaniem i wykorzystaniem morskich zasobów naturalnych.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

 

Specjalności:

 • geologia morza;
 • oceanografia fizyczna;
 • oceanografia biologiczna

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka i astronomia / fizyka
 • geografia
 • język polski

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • fizyka i astronomia / fizyka
 • geografia
 • informatyka
 • język obcy nowożytny: dowolny
 • matematyka

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • filozofia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy nowożytny: dowolny
 • wiedza o społeczeństwie

 

Dodatkowe informacje:

Do dyspozycji studentów są doskonale wyposażone, nowoczesne laboratoria Centrum Dydaktyczno- Badawczego Nauk Przyrodniczych, Stacja Morska w Międzyzdrojach oraz jednostki pływające. Istnieje również możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań oraz poszerzania własnych horyzontów w ramach Koła Naukowego Oceanografów „Queequeg”. Najważniejsze przedmioty kierunkowe są realizowane w polskiej i angielskiej wersji językowej do wyboru.