• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Media i cywilizacja

Details
Code ZS-USZ-MIC_I
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

Kierunek media i cywilizacja daje unikatową możliwość połączenia wiedzy i umiejętności dotyczących współczesnych mediów, niezbędnych do poznawania i rozumienia zasad i form wymiany myśli oraz informacji, z uwzględnieniem specyfiki cywilizacyjnej w wymiarach – globalnym, lokalnym i indywidualnym. Studia umożliwiają poznanie różnych systemów medialnych, ich cech charakterystycznych wynikających z różnic kulturowych.

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

 

Nauczysz się:
• oceniać i stosować różne formy komunikacji międzyludzkiej i międzykulturowej w zależności od stopnia rozwoju cywilizacyjnego oraz charakteru podmiotów biorących w niej udział,
• jakie różnice występują między różnymi cywilizacjami na świecie, jakim przemianom one podlegają,
• jakim warsztatem pracy dysponują dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni oraz jak jest zorganizowana ich praca,
• podstaw redakcji tekstów przy wykorzystaniu mediów informatycznych,
• zawodu archiwisty (po wyborze specjalności archiwistyka).

 

Przykładowe przedmioty:
prezentacje multimedialne, wpływ społeczny, autoprezentacja, etyka i prawo w mediach: prawo prasowe, ochrona danych osobowych, wprowadzenie do marketingu i Public Relations, formy komunikacji w epoce nowożytnej, warsztat pracy dziennikarza prasowego, warsztat pracy dziennikarza radiowego, systemy kancelaryjne w Polsce, wstęp do archiwistyki, grafika użytkowa i plakat, tworzenie witryn i portali internetowych

 

KARIERA I PRACA

 

Nasi absolwenci pracują w:
• placówkach zajmujących się mediami, komunikacją społeczną w zakresie indywidualnym i masowym, szczególnie w aspekcie międzykulturowym,
• instytucjach zajmujących się analizą nośników komunikacji, w tym wszelkiego rodzaju dokumentów, wytworów kultury, reklamie i marketingu,
• działach promocji i marketingu firm prywatnych oraz instytucji administracji państwowej i samorządowej,
• komórkach zajmujących się komunikacją z mediami w organizacjach społecznych i politycznych, a także działach zajmujących się kształtowaniem wizerunku medialnego,
• archiwach państwowych (po wyborze specjalności archiwistyka).

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

 

Specjalności:

 • public relations w mediach współczesnych;
 • archiwistyka

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • geografia
 • historia
 • historia sztuki
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • język obcy nowożytny: dowolny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • język polski

 

Dodatkowe informacje:

Zajęcia praktyczne na kierunku prowadzą dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni. Przy realizacji programu studiów wydział współpracuje z mediami, a także działami prywatnych firm zajmujących się: komunikacją społeczną, promocją i marketingiem.