• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Kosmologia

Details
Code ZS-USZ-KOSM
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

Studiowanie kosmologii pozwala na zaznajomienie się ze współczesnymi modelami fizycznymi opisującymi ewolucję Wszechświata w skali globalnej, począwszy od chwili Wielkiego Wybuchu. Absolwenci tego kierunku uzyskają gruntowną wiedzę z zakresu fundamentalnych teorii fizycznych, takich jak ogólna teoria względności Einsteina, teoria oddziaływań fundamentalnych, teoria strun, czy też teoria kwantowej grawitacji będących podstawą dla aktualnie formułowanych modeli kosmologicznych. W programie studiów duży nacisk kładziony jest na kosmologię obserwacyjną, dzięki czemu absolwenci uzyskują umiejętność analizowania danych zebranych w trakcie obserwacji astronomicznych. Program uwzględnia również, istotny w dziedzinach zajmujących się badaniem przestrzeni kosmicznej, nurt astrobiologiczny, związany z badaniem możliwości istnienia życia poza Ziemia.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:

 • programowania oraz praktycznego stosowania metod numerycznych,
 • metod kosmologii obserwacyjnej oraz statystycznej analizy danych,
 • fundamentalnych teorii fizycznych stanowiących punkt wyjścia dla współczesnych model kosmologicznych,
 • metod kosmologii obserwacyjnej oraz statystycznej analizy danych.

 

 
Przykładowe przedmioty:
 • wstęp do kosmologii,
 • kosmologia – modele ewolucji Wszechświata,
 • wprowadzenie do współczesnych testów obserwacyjnych,
 • cząstki elementarne a budowa Wszechświata,
 • filozoficzne aspekty kosmologii,
 • ogólna teoria względności,
 • astronomia,
 • metody obserwacyjne astronomii,
 • historia kosmologii,
 • uwarunkowania fizyczne życia we Wszechświecie,
 • astrobiologia,
 • astrofizyka.
Kariera i praca:

Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • instytutach badawczych i laboratoriach,
 • przemyśle kosmicznym,
 • firmach informatycznych,
 • instytucjach finansowych.
WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH
Profil studiów: ogólnoakademicki
ECTS: 180
Poziom: I stopnia
Czas trwania studiów: 6 semestrów

 

 
Specjalności:

Student z 3 bloków przedmiotowych ma możliwość wyboru dwóch.

Kryteria kwalifikacji:

Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.

Kryteria kwalifikacji – Grupa I

fizyka i astronomia / fizyka, matematyka

Kryteria kwalifikacji – Grupa II
 • biologia,
 • chemia,
 • geografia,
 • informatyka
Kryteria kwalifikacji – Grupa III
 • język obcy nowożytny: dowolny,
 • język polski
Dodatkowe Informacje:

Zdolność do podjęcia studiów na kierunku fizyka kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy. Studia prowadzone są przez światowej klasy specjalistów z dziedziny kosmologii prowadzących badania w ramach Szczecińskiej Grupy Kosmologicznej działającej w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego.