• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Genetyka i biologia eksperymentalna

Details
Code ZS-USZ-GiBE
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 15
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

 

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

To unikatowy kierunek w skali kraju. Program studiów przygotowano z myślą o pasjonatach chcących uzyskać szczegółową wiedzę z zakresu biologii podstawowej, a szczególnie molekularnej, na różnych poziomach organizacji i rozwoju organizmów. Położono szczególny nacisk na zajęcia laboratoryjne, co umożliwia studentom opanowanie umiejętności posługiwania się specjalistyczną aparaturą i nowoczesnymi technikami badawczymi.

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

 

Nauczysz się:
• stosować nowoczesne metody i techniki wykorzystywane w genetyce i biologii eksperymentalnej (np. in vitro, inżynieria genetyczna, chromatografia, spektrometria, cytometria),
• posługiwać nowoczesną, specjalistyczną aparaturą badawczą,
• stawiać hipotezy naukowe,
• planować i wykonywać doświadczenia,
• interpretować uzyskane wyniki badań.

 

Przykładowe przedmioty:
biologia komórki, podstawy analizy chemicznej, genetyka, biologia rozwoju zwierząt, genetyka molekularna, podstawy taksonomii zwierząt, biotechnologia diaspor, inżynieria genetyczna z elementami biologii syntetycznej, metabolizm komórki, neurohormonalna regulacja procesów fizjologicznych, biologia molekularna

 

KARIERA I PRACA

 

Nasi absolwenci pracują w:
• laboratoriach: analitycznych, diagnostycznych, przemysłu farmaceutycznego i spożywczego,
• stacjach hodowli roślin i zwierząt,
• przedsiębiorstwach nasiennych,
• firmach farmaceutycznych i biotechnologicznych,
• uczelniach wyższych.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

 

Specjalności:

brak

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • biologia
 • chemia
 • język obcy nowożytny: dowolny
 • matematyka

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • fizyka i astronomia / fizyka
 • geografia
 • informatyka

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie

 

Dodatkowe informacje:

Zdolność do podjęcia studiów na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna, kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy. Studenci mogą korzystać z nowoczesnej, specjalistycznej aparatury laboratoryjnej, w którą jest wyposażony Instytut, Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii.