• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Details
Code ZS-USZ-GN
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 24
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

 

Świat się zmienia, a nieruchomości są zawsze. Trzeba nimi zarządzać, wyceniać i pośredniczyć w obrocie. Nieruchomości są wokół nas, każdy ma z nimi do czynienia w większym lub mniejszym zakresie. Jesteśmy najemcą, właścicielem nieruchomości; otrzymujemy je w ramach spadku, darowizny albo kupujemy. Problemy z gospodarowaniem nieruchomościami dotykają nas w wielu aspektach codziennego życia. Są to opłaty wnoszone za mieszkania, podatki od spadków i darowizn, podatki od nieruchomości czy wreszcie decyzje inwestycyjne na rynku nieruchomości.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:

 • przeprowadzać analizy rynku nieruchomości,
 • wyceniać nieruchomości,
 • zarządzać nieruchomościami,
 • procedur obrotu nieruchomościami,
 • oceny efektywności inwestowania w nieruchomości,
 • procedur gospodarki nieruchomościami.

 

Przykładowe przedmioty:

ekonomika rynku nieruchomości, gospodarka mieszkaniowa, technika nieruchomości, metodyka wyceny nieruchomości, inwestycje na rynku finansowym, podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, projekt grupowy operat szacunkowy, wstęp do pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, wycena podmiotów gospodarczych

KARIERA I PRACA
Nasi absolwenci pracują w:
• urzędach państwowych i samorządowych w działach zajmujących się gospodarką nieruchomościami,
• agencjach państwowych, których przedmiotem działalności jest zarządzanie i administrowanie zasobami nieruchomości,
• firmach prywatnych zajmujących się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami, działalnością deweloperską, doradztwem na rynku nieruchomości, wyceną nieruchomości lub inwestowaniem w nieruchomości.

Ponadto nasi studenci samodzielnie prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wyceny, zarządzania nieruchomościami lub/i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (po uzyskaniu uprawnień bądź licencji zawodowych).

Profil studiów: praktyczny

ECTS: 180

 

Specjalności:

Program kierunku ma charakter modułowy, co umożliwia wybór indywidualnej ścieżki edukacyjnej, dopasowanej do preferencji studenta.

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy nowożytny: dowolny
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy nowożytny: dowolny
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy nowożytny: dowolny
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Dodatkowe informacje:

Absolwenci mają możliwość ubiegania się o państwowe uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości bez konieczności odbywania dodatkowych studiów podyplomowych. Wykładowcy posiadają państwowe uprawnienia zawodowe z zakresu wyceny nieruchomości oraz licencje zawodowe z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami. Wykładowcy poza pracą naukową, prowadzą działalność praktyczną w zakresie szacowania nieruchomości, zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz analiz związanych z gospodarką nieruchomościami. Mamy najlepsze programy nauczania, poświadczone kategorią naukową A, nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pełnymi uprawnieniami do nadawania stopni naukowych oraz pozytywną akredytacją Polskiej Komisji Akredytacyjnej.