• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Filologia romańska z językiem obcym do wyboru

Details
Code ZS-USZ-FROzJOD
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 12
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 


Język francuski jest piątym najczęściej używanym językiem świata i jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej, NATO, ONZ, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Światowej Organizacji Handlu i wielu innych organizacji międzynarodowych. Absolwenci kierunku biegle władają językami obcymi, znają kulturę oraz uwarunkowania społeczne krajów europejskich, potrafią odnaleźć się zawodowo w kontekście postępującej integracji europejskiej i globalizacji.

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

 

Nauczysz się:
• biegle posługiwać językiem francuskim w mowie i piśmie,
• używać drugiego języka obcego na poziomie zaawansowanym,
• swobodnie funkcjonować w branży tłumaczeniowej (specjalność translatorska z języka francuskiego) lub w obszarze edukacji szkolnej (specjalność nauczycielska w zakresie języka francuskiego, po ukończeniu studiów II poziomu),
• pracować w międzynarodowym zespole.

 

Przykładowe przedmioty:
akwizycja języka obcego, historia literatury francuskiej, pedagogika ogólna, tłumaczenia pisemne (francusko-polskie, polsko-francuskie), kultura i historia Chin, kultura i historia krajów anglojęzycznych, praktyka zawodowa psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej, tłumaczenia ustne (francusko-polskie, polsko-francuskie)

 

KARIERA I PRACA

 

Nasi absolwenci pracują w:
• międzynarodowych firmach oraz rodzimych przedsiębiorstwach opartych na eksporcie produktów lub usługach transportowych,
• branży turystycznej i hotelarskiej,
• branży edukacyjnej i tłumaczeniowej (nauczyciele, lektorzy, tłumacze ustni i pisemni),
• środkach masowego przekazu (media, agencje reklamowe) i instytucjach kultury.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

 

Specjalności:

  • translatorska z języka francuskiego;
  • nauczycielska w zakresie języka francuskiego.

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język obcy nowożytny: dowolny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język polski

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

 

Dodatkowe informacje:

Studia filologiczne, oprócz umiejętności językowych, rozwijają umiejętności interpersonalne, kulturowe i organizacyjne (np. pomoc w organizacji Dni Kultury Francuskiej, opieka nad stażystami z Francji). W ramach nauki dodatkowego języka obcego student może wybrać: – język angielski z elementami wiedzy o krajach anglojęzycznych, – język chiński z elementami wiedzy o Chinach, – język hiszpański z elementami wiedzy o Hiszpanii, – język niemiecki z elementami wiedzy o Niemczech, – język rosyjski z elementami wiedzy o Rosji, – język szwedzki z elementami wiedzy o Szwecji, – język włoski z elementami wiedzy o Włoszech.