• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Filozofia

Details
Code ZS-USZ-FILOZ_I
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Area/discipline Philosophy
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

Filozofia, czyli „umiłowanie mądrości”, to najstarsza nauka, będąca matką wszystkich
innych dyscyplin. Od ponad 2500 lat pomaga ludziom zrozumieć otaczający ich świat.
Studiujący, oprócz zdobywania wiedzy na temat historii filozofii, doskonalić może umiejętności
racjonalnego argumentowania, ćwiczenia się w odważnym stawianiu trudnych pytań oraz
podnosić swoje kompetencje logiczne oraz rozumienia i interpretowania tekstów. Absolwent
rozumie i docenia złożoność otaczającego świata oraz naturę i siłę myśli ludzkiej, która zmieniała
i nadal zmienia bieg dziejów.

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

 

Nauczysz się:
• interpretować ważne dla kultury teksty filozoficzne,
• precyzyjnie formułować swoje opinie i sprawnie argumentować,
• rozpoznawać indoktrynację oraz ideologię w dyskursie publicznym,
• dyskutować o dylematach etycznych i światopoglądowych.

 

Przykładowe przedmioty:
historia filozofii starożytnej, propedeutyka filozofii, etyka, filozofia umysłu, logika, konwersatorium monograficzne, metaetyka, historia filozofii współczesnej, relatywizm i jego ograniczenia, warsztaty z organizacji badań naukowych i działalności gospodarczej

 

KARIERA I PRACA
Nasi absolwenci pracują w:

• instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach, teatrach, kinach,
• agencjach reklamowych, agencjach public relations,
• administracji państwowej i samorządowej,
• organizacjach politycznych i społecznych,
• wydawnictwach, w prasie, radiu i telewizji,
• szkolnictwie jako nauczyciele filozofii, edukacji filozoficznej, etyki i wiedzy o kulturze.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

 

Specjalności:

Brak

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • język polski

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • język obcy nowożytny: dowolny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka i astronomia / fizyka
 • historia
 • historia sztuki
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Dodatkowe informacje:

Nasi pracownicy zyskali doświadczenie badawcze i dydaktyczne w zagranicznych ośrodkach akademickich. Łączymy tradycyjną filozofię z nowymi projektami badawczymi: kognitywistyką i naukami o komunikacji.