• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Familiologia

Details
Code ZS-USZ-FAMIL_I
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

Szczęście człowieka w istotnej mierze zależy od rodziny – zarówno tej, w której się wychował, jak i tej, którą sam zakłada. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek potrzeba „specjalistów od rodziny”, zwłaszcza takich, którzy potrafią pomóc drugiemu człowiekowi w trudnych sytuacjach życiowych i rodzinnych. Familiologia jako kierunek unikatowy w skali kraju, jest odpowiedni dla tych, którzy chcą pomagać rodzinie i wiedzieć, jak samemu dobrze w niej żyć. To studia, które pomogą odkryć wartość rodziny i widzieć ją w świetle wartości chrześcijańskich.

Umiejętności uzyskane w trakcie studiów

Nauczysz się:
• czym jest rodzina w ujęciu humanistycznym, społecznym i teologicznym,
• podstaw oraz wielu szczegółowych kwestii z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii,
• jak pomagać i udzielać wsparcia rodzinom, które mają problemy w swoim podstawowym funkcjonowaniu, bądź przeżywają różnego rodzaju trudności,
• jak pracować z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz z rodzinami, w których znajdują się osoby niepełnosprawne, chore i w podeszłym wieku,
• jak podejmować działania profilaktyczne wobec takich problemów jak uzależnienia, trudności wychowawcze, niedostosowanie społeczne, przestępczość.

Przykładowe przedmioty

rodzina w religiach i kulturach świata; wprowadzenie do psychologii; podstawy etyki i teologii moralnej; psychologia wartości; małżeństwo i rodzina w Biblii; doradztwo rodzinne; psychologia małżeństwa i rodziny; instytucjonalne wspieranie rodziny; podstawy resocjalizacji; psychologia osobowości

Kariera i praca

Nasi absolwenci pracują w:
• instytucjach, w których realizowane są zadania wspierające funkcjonowanie jednostek i całych rodzin,
• instytucjach przygotowujących do życia w małżeństwie i rodzinie, w tym prowadzenia szkół i grup wsparcia dla rodziców,
• ośrodkach pomocy rodzinie,
• poradniach małżeńskich i rodzinnych,
• ośrodkach pomocy społecznej,
• placówkach wspierających rodziny osób uzależnionych,
• instytucjach profilaktyki społecznej i interwencji kryzysowej.

 

Specjalności:

  • asystent rodziny;
  • profilaktyka społeczna

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

 

Dodatkowe informacje:

Zajęcia prowadzone są przez fachową kadrę mającą wieloletnie doświadczenie w działalności psychologicznej, pedagogicznej i terapeutycznej.