• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Eksploatacja zasobów naturalnych

Details
Code ZS-USZ-EZN
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

 

To kierunek odpowiedni dla osób zainteresowanych wszechstronnymi uwarunkowaniami działań związanych z eksploatacją zasobów naturalnych, które wiążą swoją przyszłość z gospodarowaniem szeroko rozumianymi zasobami środowiska. Program studiów uwzględnia zapotrzebowanie na działania związane z oceną stanu zasobów naturalnych, projektowaniem racjonalnej eksploatacji oraz przygotowaniem nowoczesnych metod jej realizowania. Dzięki realizacji zajęć w terenie studenci uzyskują również umiejętności praktyczne.
Absolwenci kierunku, po obronie pracy inżynierskiej, uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

 

Nauczysz się: 

 

 • oceniać stan, wielkość i jakość zasobów naturalnych środowiska oraz detekcji ich lokalizacji i dokumnetowania,
 • stosować najnowsze osiągnięcia z zakresu technologii pozyskiwania i przetwarzania bogactw naturalnych, w tym zasobów żywych,
 • oceniać wariantowość inwestycji związanych z eksploatacją zasobów naturalnych w oparciu o wiedzę z zakresu tzw. BAT (Best Available Techniques),
 • wykorzystywać kompleksową wiedzę w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach administracyjnych.

 

 

 

Przykładowe przedmioty:

 

Geologiczne zasoby Ziemi, biologiczne zasoby mórz i oceanów, systemy informacji geograficznej, metody eksploatacji oceanicznych zasobów biologicznych, eksploatacja górnicza.

 

Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 

 • jednostkach administracyjnych wszystkich szczebli zajmujących się problematyką eksploatacji bogactw naturalnych i usług ekosystemowych,
 • jednostkach gospodarczych i firmach zajmujących się eksploatacją zasobów,
 • firmach wykonujących i oceniających wszelkiego typu ekspertyzy związane z samą eksploatacją jak i jej potencjalnym wpływem na środowisko,
 • firmach przygotowujących dokumentację związaną z planowaniem i prowadzeniem eksploatacji zasobów naturalnych zarówno nieożywionych jak i ożywionych.

 

 

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

 

Specjalności:

brak

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • biologia
 • geografia
 • informatyka
 • język obcy nowożytny: dowolny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • chemia
 • fizyka i astronomia / fizyka
 • matematyka

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie

 

Dodatkowe informacje:

Nauka na kierunku Eksploatacja Zasobów Naturalnych opierać się będzie w wymiarze praktycznym o badania prowadzone w 13 laboratoriach. Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych dysponuje dostępem do aparatury, sprzętu oraz laboratoriów funkcjonujących w strukturach Uniwersytetu Szczecińskiego i jednostek wsparcia naukowego, m.in.: Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych z Muzeum Geologicznym, Morskiej Stacji Brzegowej w Międzyzdrojach, Miejskiej Stacja Meteorologicznej oraz Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii.