• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Ekonomiczno-prawny

Details
Code ZS-USZ-EK-PR_I
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 14
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

To kierunek unikatowy w skali kraju, bo łączący w sobie elementy efektów kształcenia realizowanych na kierunkach ekonomia, prawo i administracja.
Celem kształcenia na tym kierunku jest zdobycie przez studenta gruntownej i wszechstronnej wiedzy w zakresie nauk prawnych i ekonomicznych oraz umiejętności analizy i interpretacji zjawisk ekonomicznych i prawnych.

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

 

Nauczysz się:
• posługiwać ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji oraz ogólną wiedzą ekonomiczną,
• rozumieć teksty prawne i reguły logicznego rozumowania i interpretowania,
• komunikacji interpersonalnej w procesie decyzji o charakterze ekonomicznym i prawnym.

 

Przykładowe przedmioty:
postępowanie administracyjne, prawo handlowe, rynki towarowe, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i samorządowe, prawo gospodarki komunalnej, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo uczciwej konkurencji, prawo ochrony konkurencji, planowanie finansowe

 

KARIERA I PRACA

 

W sektorze publicznym nasi absolwenci pracują w:
– urzędach skarbowych i kontroli skarbowej,
– instytucjach sprawujących nadzór nad rynkiem finansowym,
– urzędach gmin, urzędach miejskich, starostwach powiatowych, urzędach marszał­kowskich, urzędach wojewódzkich, ministerstwach,
– agencjach państwowych.

 

W sektorze prywatnym nasi absolwenci pracują w:
– przedsiębiorstwach handlowych i usługowych,
– przedsiębiorstwach finansowych i funduszach inwestycyjnych,
– bankach i domach maklerskich,
– funduszach inwestycyjnych,
– firmach ubezpieczeniowych oraz firmach doradztwa ekonomicznego,
– przedsiębiorstwach transportowych i komunikacyjnych.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

 

Specjalności:

 • sektor prywatny;
 • sektor publiczny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • język mniejszości narodowej: białoruski, litewski, ukraiński
 • język polski

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • filozofia
 • geografia
 • historia
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • język obcy nowożytny: dowolny

 

Dodatkowe informacje:

Absolwenci uzyskują kompetencje zawodowe, pozwalające na ubieganie się o stanowiska pracy, które wymagają poruszania się w sferze ekonomii i prawa. Studia są prowadzone łącznie przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, co oznacza, że zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną na obydwu wydziałach.