• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Details
Code ZS-USZ-DiKS
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Field of studies dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 16
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

 

Program studiów został przystosowany do zmian zachodzących na rynku pracy i zapotrzebowania pracodawców, a zwłaszcza potrzeb rozwijającego się dynamicznie rynku mediów. Studiujący ma możliwość zdobycia kompetencji zarówno teoretycznych,
jak i praktycznych, które będą stanowiły podstawę do podjęcia pracy w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:
• analizowania i interpretowania przekazów medialnych,
• tworzenia komunikatów medialnych,
• pisania i redagowania tekstów,
• współpracy w zespole redakcyjnym.

Przykładowe przedmioty:
ortografia i interpunkcja, etyka dziennikarska w praktyce, e-public relations, komunikacja w zespole, organizacja pracy i warsztat dziennikarza radiowego, pisanie i edycja tekstu, fotografia prasowa, strategie PR, media mobilne, warsztat redaktora, tworzenie i zarządzanie portalem internetowym

KARIERA I PRACA

Nasi absolwenci pracują jako:
• dziennikarze w radiu, telewizji, prasie i nowych mediach,
• rzecznicy prasowi, pracownicy biur prasowych różnych firm i instytucji,
• twórcy reklam w agencjach reklamowych,
• PR-owcy w agencjach kreowania wizerunku (społecznego, publicznego i politycznego),
• redaktorzy w prywatnych i publicznych instytucjach medialnych,
• wydawcy w redakcjach różnych mediów.

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

 

Specjalności:

 • public relations;
 • szkoła krytyki i publicystyki kulturalnej;
 • szkoła reportażu;
 • dziennikarstwo internetowe;
 • modelowanie komunikacji

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • język polski

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • język obcy nowożytny: dowolny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • historia
 • wiedza o społeczeństwie

 

Dodatkowe informacje:

Na studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej czeka sześć semestrów wypełnionych zajęciami teoretycznymi i praktycznymi, które przygotują do pracy dziennikarskiej – w radiu, telewizji, prasie i nowych mediach. Podczas studiów będzie można wybrać jedną z pięciu dostępnych specjalności, które umożliwią absolwentom swobodne poruszanie się na rynku pracy – w sektorze związanym z mediami i w sektorach pokrewnych.