• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Diagnostyka sportowa

Details
Code ZS-USZ-DS_I
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 16
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

 

 

Kierunek diagnostyka sportowa jest unikatowy w skali kraju. Wpisuje się również w wymogi współczesnego sportu amatorskiego i profesjonalnego, zorientowanego na indywidualizację treningów. Studenci uzyskają kwalifikacje z zakresu szeroko pojętej diagnostyki sportowej – umiejętności pracy laboratoryjnej z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik badawczych. Będą mieli możliwość udziału w badaniach naukowych prowadzonych w specjalistycznym i nowoczesnym Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka, w której oceny przygotowania motorycznego, w tym również startowego, dokonuje wielu czołowych sportowców Pomorza Zachodniego.

Umiejętności uzyskane w trakcie studiów

Nauczysz się:
• obsługiwać specjalistyczną aparaturę pomiarową,
• wykorzystywać w procesie szkolenia sportowego warsztat pracy laboratoryjnej – badania oparte na technice biologii molekularnej, biochemii, fizjologii i kinezjologii,
• analizować i interpretować wyniki diagnostyczne niezbędne do prowadzenia procesu treningu sportowego,
• dokonywać podstawowej diagnozy zawodnika związanej z jego przygotowaniem fizycznym, dotyczącym motoryki, prewencji urazów, diety i suplementacji,
• dokonywać podstawowej diagnozy zawodnika związanej z jego przygotowaniem mentalnym,dotyczącym m.in. umiejętności pracy z psychologiem sportowym,
• metod wspomagania procesu treningowego zarówno na poziomie sportu profesjonalnego, jak i amatorskiego.

Przykładowe przedmioty

anatomia człowieka; psychologiczne aspekty sportu; biochemia kliniczna w sporcie; diagnostyka laboratoryjna w sporcie; teoria treningu sportowego; elementy diagnostyki w sporcie wyczynowym osób niepełnosprawnych; dieta sportowca; podstawy dietetyki; urazowość w sporcie

Kariera i praca

Nasi absolwenci pracują w:
• klubach sportowych w charakterze konsultantów/specjalistów lub członków sztabu szkoleniowego, wspierającego proces treningu sportowego,
• ośrodkach sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych jako specjaliści diagnostyki i kontroli sprawności fizycznej,
• placówkach edukacyjnych, takich jak: szkoły mistrzostwa sportowego, centra kształcenia sportowego, szkółki sportowe, akademickie lub szkolne kluby sportowe,
• laboratoriach naukowych zajmujących się badaniami w obszarze nauk o kulturze fizycznej.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

 

Specjalności:

Brak

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka i astronomia / fizyka
 • matematyka

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • geografia
 • informatyka
 • język obcy nowożytny: dowolny
 • matematyka

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie

 

Dodatkowe informacje:

Zdolność do podjęcia studiów na kierunku diagnostyka sportowa, kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy.