• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Bezpieczeństwo wewnętrzne

Details
Code ZS-USZ-BW_I
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 24
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

 

Studiujący zapoznać się mogą z istotnymi kwestiami dotyczącymi np. przestępczości i terroryzmu oraz uzyskać wiedzę i umiejętności przydatne zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Studiujący zapoznaje się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, ochrony osób i mienia oraz funkcjonowaniem państwa i jego organów.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:

 • wykonywania czynności kryminalistycznych na miejscu zdarzenia,
 • rozumienia zasad medycyny sądowej,
 • zbierania i analizy informacji dotyczących zagrożeń kryminalnych i terrorystycznych,
 • stosowania środków przymusu bezpośredniego,
 • kierowania i zarządzania zespołami ludzkimi w działaniach na rzecz bezpieczeństwa,
 • postępowania w ochronie danych osobowych i informacji niejawnych,
 • prowadzenia audytów bezpieczeństwa w organizacji,
 • organizacji i zabezpieczania imprez masowych.

 

Przykładowe przedmioty:

Kryminologia i kryminalistyka, środki przymusu bezpośredniego, procedura zatrzymania osób, ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów, prawo karne, sztuka mediacji i negocjacji, zwalczanie terroryzmu, procedura użycia broni palnej, analiza zagrożeń.

 

KARIERA I PRACA

Nasi absolwenci pracują w:

 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
 • Straży Granicznej, Służbie Celnej,
 • Straży Pożarnej, służbach ratownictwa,
 • Policji,
 • Żandarmerii Wojskowej, Służbie Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz w służbach specjalnych,
 • administracji rządowej, samorządowej i sektorze prywatnym w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia, wywiadu konkurencyjnego, ochrony informacji.

 

Film promocyjny kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Drugi film promocyjny kierunku Studiuj bezpieczeństwo!- zwiastun

Jak wygląda studiowanie w naszym Instytucie Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

 

Specjalności:

 • analityk bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • bezpieczeństwo publiczne;
 • przywództwo i negocjacje w sytuacjach kryzysowych;

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • język obcy nowożytny: dowolny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • język polski

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • przedmiot dowolny

 

Dodatkowe informacje:

Dysponujemy najlepszą infrastrukturą w regionie do nauki o bezpieczeństwie: nowoczesny budynek, w pełni wyposażone sale komputerowe, pomieszczenia do specjalistycznych ćwiczeń z zakresu samoobrony, symulacji zamachu, strzelnicy itp. Nasza kadra to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w policyjnej czy wojskowej pracy i pełni pasji naukowcy. Sektor bezpieczeństwa publicznego jest jednym z niewielu, w których regularnie od wielu lat pojawiają się masowo nowe miejsca pracy, w takich służbach jak np. Policja. Posiadamy dobrą ocenę w rankingu Perspektyw. A jeśli oczekujesz od studiów więcej, możesz rozwijać swoje zainteresowania w Kole Kryminologii i Kryminalistyki.