• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Branding miast i regionów

Details
Code ZS-USZ-BMiR_I
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 8
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

 

Student kierunku branding miast i regionów przekona się sam, jak rozbudowane i ważne jest dbanie o wizerunek i komunikację miast i regionów. Absolwent dowie się, że warto jest być jednym z pierwszych specjalistów w tej dziedzinie i poznać tajniki prowadzenia brandingu miast i regionów!

Nauczysz się: 

 • podstawowych narzędzi i form interakcji miast i regionów z otoczeniem, w tym nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych,
 • zasad tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, w szczególności funkcjonowania rynku usług specjalistycznych związanych z kreowaniem marek lokalnych lub promocją miast i regionów,
 • wykrywać, inwentaryzować i waloryzować zasoby rozwojowe jednostek terytorialnych oraz oceniać ich użyteczność w procesach kreowania marek,
 • zasad przygotowywania opracowań diagnostycznych i projektowych na potrzeby brandingu miast i regionów, planowania i realizowania adekwatnych przedsięwzięć i kampanii promocyjnych oraz organizacji niezbędnego wsparcia finansowego i informacyjnego.

 

Przykładowe przedmioty:

komunikacja marketingowa miast i regionów, e-marketing miast i regionów, projektowanie marki lokalnej, systemy i techniki informatyczne w gospodarce miejskiej, narzędzia informatyczne w brandingu terytorialnym,  finansowanie promocji jednostek samorządu terytorialnego, narzędzia informatyczne w promocji miast i regionów.

 

KARIERA I PRACA

Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • urzędach administracji państwowej i samorządowej, związanych z brandingiem, promocją i kształtowaniem interakcji społecznych,
 • jednostkach wykonawczych, realizujących zadania planowania, kształtowania i wdrażania rozwiązań z zakresu promocji i brandingu,
 • agencjach reklamowych działających w obszarze interakcji miejskiej i regionalnej,
 • firmach komercyjnych współpracujących lub działających w zakresie promocji i brandingu jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacjach pozarządowych, instytucjach otoczenia biznesu, zaangażowanych w promocję i branding na poziomie lokalnym i regionalnym,
 • instytucjach zajmujących się wykorzystaniem środków unijnych na cele rozwoju terytorialnego, przy aspekcie upowszechniania rezultatów projektów i komunikacji z interesariuszami,
 • strukturach Unii Europejskiej w zakresie kształtowania polityki brandingu i promocji miast i regionów.

 

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

 

Specjalności:

 • kreowania marek lokalnych,
 • promocja miast i regionów

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • geografia
 • historia
 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • biologia
 • geografia
 • informatyka
 • język obcy nowożytny: dowolny
 • matematyka

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • chemia
 • filozofia
 • fizyka i astronomia / fizyka
 • informatyka
 • język obcy nowożytny: dowolny

 

Dodatkowe informacje:

Podczas studiów osiągniesz praktyczne i przydatne umiejętności. W programie studiów, w zależności od wybranej specjalizacji, przewidzianych jest 225-255 godzin zajęć w laboratoriach, przy użyciu aktualnego oprogramowania komputerowego. Pozostałe zajęcia realizowane są w dużym zakresie w innowacyjnych formach (gry decyzyjne, case studies, praca w małych zespołach, tworzenie autorskich projektów).