• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Business Intelligence w gospodarce

Details
Code ZS-USZ-BIwG_I
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 12
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

 Kierunek, którego ukończenie gwarantuje absolwentom interesujące życie zawodowe pozwalające rozwijać się, poznawać otoczenie gospodarcze, a przez to szeroko otwiera drzwi do kariery i stymuluje nieustanny rozwój zawodowy. Program studiów pozwala nie tylko na zdobywanie wiedzy, ale także na kształtowanie osobowości oraz umiejętności takich, jak szybkie i skuteczne analizowanie informacji, posługiwanie się narzędziami IT, a dzięki temu rozwiązywanie problemów decyzyjnych. Dzięki studiom na tym kierunku będziesz posiadać wiedzę o najnowocześniejszych trendach w projektowaniu i budowie rozwiązań Business Intelligence, będziesz posiadać konkretne umiejętności, których oczekuje pracodawca oraz które pozwolą tobie być elastycznym na rynku pracy. Absolwenci są przygotowani do zatrudnienia we wszystkich branżach i obszarach gospodarki i administracji, co wzmacnia ich pozycję na lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

 

Nauczysz się:

 • podstaw ekonomii, finansów, zarządzania i marketingowego podejścia do biznesu,
 • analizować, wyszukiwać i zarządzać różnorodnymi informacjami,
 • posługiwać się narzędziami i metodami umożliwiającymi efektywną analizę danych gospodarczych,
 • analizować krajowe i zagraniczne zjawiska rynkowe – zarówno na poziomie przedsiębiorstwa, organizacji publicznej, jak i całej gospodarki,
 • definiować potrzeby potencjalnych odbiorców danych, przygotowywać analizy, interpretować wyniki podmiotów gospodarczych umożliwiające podejmowanie czynności z zakresu controllingu,
 • diagnozować problemy informacyjne, zarządcze i decyzyjne, analizować ryzyko,
 • formułować oceny i optymalne rozwiązania wykorzystywane w procesie zarządzania w różnych warunkach gospodarczych,
 • wykorzystywać narzędzia IT, systemy i aplikacje wspomagające prowadzenie własnego biznesu i podejmowanie decyzji w jednostkach sektora prywatnego i publicznego,
 • zarządzać informacją i jej przepływem, zbiorami danych, projektami i zespołami.
 
Przykładowe przedmioty:
 • modelowanie danych w analizach rynku finansowego,
 • sztuczna inteligencja,
 • analiza i interpretacja informacji gospodarczych,
 • testowanie aplikacji finansowych,
 • systemy pozyskiwania i przygotowywanie zbiorów danych,
 • procesy przetwarzania danych,
 • zarządzanie procesami biznesowymi.

Nasi absolwenci pracują jako:

 • analitycy danych,
 • analitycy rynku, analitycy budżetowi i analitycy kredytowi,
 • analitycy baz danych,
 • samodzielni analitycy biznesowi,
 • zarządzający bazami danych,
 • junior researcher, doradcy biznesowi i konsultingowi,
 • specjaliści i kierownicy projektów gospodarczych, właściciele i pracownicy firm konsultingowych
WYDZIAŁ EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA
Kampus: Mickiewicza
Profil studiów: ogólnoakademicki
ECTS: 180
Poziom: I stopnia
Czas trwania studiów: 6 semestrów

 

 
Specjalności:

Program kierunku ma charakter modułowy, co umożliwia wybór indywidualnej ścieżki edukacyjnej, dopasowanej do preferencji studenta.

Kryteria kwalifikacji:

Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.

Kryteria kwalifikacji – Grupa I
 • geografia,
 • historia,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie
Kryteria kwalifikacji – Grupa II

język obcy nowożytny

Kryteria kwalifikacji – Grupa III
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • fizyka/ fizyka i astronomia,
 • język obcy nowożytny
Dodatkowe Informacje:

Kierunek pod patronatem merytorycznym Technoparku Pomerania, który w ramach współpracy oferuje studentom dostęp do praktycznej wiedzy, w postaci praktycznych wykładów i ćwiczeń, możliwości odbywania praktyk oraz staży w ramach dodatkowych aktywności.