• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Animacja kultury

Details
Code ZS-USZ-AK_I
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

 

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.


Zapraszamy!

 

Program studiów uwzględnia zapotrzebowanie na profesjonalnych animatorów kultury, którzy posiadają umiejętności organizacji wydarzeń kulturalnych i aktywnych form wypoczynku. Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w instytucjach i organizacjach zajmujących się działalnością kulturalną, artystyczną, społeczną, turystyczną i rekreacyjną. Absolwent zyskuje podstawową wiedzę z zakresu podstaw teorii i praktyki animacji kultury.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:
• stosować w praktyce metodykę animacji kultury w różnych formach, środowiskach, grupach wiekowych, instytucjach i organizacjach,
• wykorzystywać elementy public relations i marketingu przy promowaniu wydarzeń kulturalnych,
• planować i realizować projekty kulturalne różnego typu,
• organizować i promować imprezy oraz wydarzenia: kulturalne, artystyczne i edukacyjne,
• diagnozować potrzeby społeczności lokalnej i dbać o zachowanie dziedzictwa kulturowego,
• zarządzać instytucjami kultury.

Przykładowe przedmioty: 
emisja głosu, pedagogika zabawy, pedagogika społeczna, animacja społeczności lokalnych, projekty kulturalne, warsztaty fotograficzne, warsztaty plastyczne, psychopedagogika twórczości

Kariera i praca:

Nasi absolwenci pracują w:
• urzędach administracji państwowej i samorządowej w wydziałach odpowiedzialnych za działalność kulturalną,
• państwowych instytucjach kultury (wojewódzkich ośrodkach kultury, muzeach, biurach wystaw artystycznych, teatrach, młodzieżowych domach kultury itd.) oraz  samorządowych placówkach kultury (miejskich centrach kultury, gminnych ośrodkach kultury, klubach osiedlowych itd.),
• innych instytucjach i placówkach, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna (szkoły, internaty, domy opieki społecznej i inne placówki oświatowe, ośrodki sanatoryjne i wypoczynkowe),
• organizacjach i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, fundacjach kulturalnych, towarzystwach regionalnych,
• prywatnych agencjach, galeriach, biurach zajmujących się działalnością kulturalną, artystyczną, turystyczno-rekreacyjną, promocyjną, wydawniczą itp.,
• samodzielnych firmach prowadzących impresariat twórców i zespołów artystycznych w ośrodkach dla emigrantów itp.

Profil studiów: praktyczny

ECTS: 180

 

Specjalności:

brak

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

 

 

Dodatkowe informacje:

Kierunek gwarantuje uzyskanie profesjonalnych kwalifikacji do pracy w zawodzie animatora kultury z uwzględnieniem managementu artystycznego, organizacji aktywności wolnoczasowej i aktywizacji społeczności lokalnych. Jest on adresowany do osób „pozytywnie zakręconych” wokół działań artystycznych, prospołecznych, kulturalnych w szerokim zakresie.