• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Ukrainian Studies with English Language

Details
Code WA-UW-S1-URA
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Ukrainian Studies with English Language
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 20
Duration 3 years
Recruitment committee address Marzena Grzybowska m.jaloza@uw.edu.pl 695379867
WWW address http://www.ukraina.uw.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (06.06.2023 00:00 – 07.07.2023 23:59)


Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin pisemny stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Ukraiński

Zakres egzaminu:

Wypracowanie problemowe na zadany temat, na podstawie lektur obowiązujących na ukraińskim egzaminie maturalnym.

Czas na wykonanie zadań to 180 minut.

Egzamin składa się z
1. Testu ze zrozumienia czytanego tekstu publicystycznego w języku ukraińskim oraz podstawowej wiedzy o języku.
2.  Wypracowania/eseju w języku ukraińskim na zadany w temacie problem o charakterze uniwersalnym. Zdający w wypracowaniu/eseju powinien się odwołać do minimum trzech tekstów kultury nawiązujących do tematu. Praca ma zawierać minimum 200 słów.
Łącznie można otrzymać maks. 100 pkt.

Terminy

Egzamin pisemny w języku ukraińskim odbędzie się 13 lipca o godz. 10.00 w gmachu UW przy ul. Dobrej 55, 00-312 Warszawa, w sali  2.511.

UWAGA!!!: zmiana sali na 01.076 (poziom -1)

Termin ogłoszenia wyników: 20 lipca 2023 r.

Terminy składania dokumentów:

I termin: 21, 24-25.07.2023
w przypadku niewypełnienia limitu miejsc:
II termin: 26-27.07.2023
w przypadku niewypełnienia limitu miejsc:
III termin: 28, 31.07.2023
kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną

Miejsce: ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa, pokój 3.257 (3 piętro)
Godziny: 10.00-13.00


Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 15