• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Oriental studies - Indian Studies

Details
Code WA-UW-S1-OR-IN
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Oriental studies, Oriental Studies - Indian Studies
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 4
Duration 3 years
Recruitment committee address rekrutacja.orient@uw.edu.pl
tel. (22) 55-20-513
WWW address http://orient.uw.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (06.06.2023 12:00 – 07.07.2023 23:59)


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski

Zakres egzaminu:

Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej: zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej odpowiada sprawdzeniu ogólnej orientacji kandydata w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów. Podczas rozmowy kandydat otrzyma dwa główne pytania: Z zakresu podstawowych wiadomości o kulturze i języku Indii (na podstawie A. Basham, Indie, PWN, Warszawa 1973). Z zakresu podstawowych wiadomości o religiach Indii (na podstawie A. Basham, Indie, PWN, Warszawa 1973).

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100.

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 14 lipca 2023 r. , godz. 10:00; Siedziba Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Orientalistycznego, Nowy Świat 69, s.149 (III piętro)

Termin ogłoszenia wyników: 20 lipca 2023 r.

Terminy składania dokumentów: I termin: 21,24-25.07.2023 r.; w przypadku niewypełnienia limitu miejsc: II termin: 26-27.07.2023 r., w przypadku niewypełnienia limitu miejsc: III termin: 28, 31.07.2023 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 4