• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Teaching Foreign Languages

Details
Code WA-UW-S1-NJO
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Teaching Foreign Languages
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 30
Duration 3 years
Recruitment committee address ladamski@uw.edu.pl
tel. (22) 55-31-335
WWW address http://cknjoiee.uw.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (06.06.2023 12:00 – 06.07.2023 23:59)


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

 

1. egzamin pisemny z języka angielskiego na poziomie B2 wg ESOKJ

  • maksymalna liczba punktów: 50

2. egzamin ustny w języku angielskim na poziomie B2 wg ESOKJ

  • maksymalna liczba punktów: 30

 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia za egzamin wstępny: 80
 

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Angielski

Terminy

Egzamin pisemny: 17 lipca 2023 r., godz. 9:00, sala 109 (I piętro), Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW, Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa

Termin ogłoszenia wyników: 20 lipca 2023 r.

Terminy składania dokumentów: 24 -25 lipca 2023 r.

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 20